Gå till innehållet

Lektionstips, år 4-6: Hållbar utveckling

Använd vårt lektionsmaterial för år 4-6 om hållbar utveckling och världens ekologiska, ekonomiska och sociala förhållanden och hur dessa kan samspela med varandra.

I det här lektionsmaterialet för år 4-6 lär sig eleverna mer om att återanvända och reparera saker som är trasiga istället för att slänga dem. Lär eleverna om de positiva aspekterna av återanvändning.

I det här lektionsmaterialet lär sig eleverna mer om avfallets historia och hur sopors utseende och karaktär har förändrats genom historien. Lektionsmaterialet innehåller diskussionsfrågor, värderingsövningar och roliga utmaningar.

I det här lektionsmaterialet får eleverna lära sig mer om vad som händer när restavfallet kommer till Sysav. De får lära sig hur det det blir till el och värme, samt hur det går till när rökgaserna renas. Lektionsmaterialet innehåller diskussionsfrågor, värderingsövningar och roliga utmaningar.

I vårt lektionsmaterial för år 4-6 om matsvinn och matavfall skapas förståelse för vad matavfall är, nyttan med att sortera det och hur vi kan minska matsvinn.

I lektionsmaterialet för år 4-6 om att laga mat på rester får eleverna mer kunskap om hållbarhet, bäst-före-datum och sista förbrukningsdag.

Lektionen handlar om att få eleverna att fundera kring hur vi kan konsumera mindre för att minska avfallet. Lektionen tar avstamp i begreppet förebygga avfall och hur det ger miljö- och energivinster.