Samlaren - Insamling i butik

Säkerhetsskåpet Samlaren är specialgjort för insamling av småbatterier, lampor och småelektronik i matbutiker.

Samlaren gör det enkelt att samla in sådant som annars lätt skulle hamna i soporna, t ex glödlampor, lågenergilampor och batterier. Samhällsnyttan blir dubbel - dels hjälper vi till att avgifta kretsloppet från farliga ämnen och dels så återvinns värdefulla metaller som kan användas i produktion av nya varor.

Detta kan du lämna i Samlaren

  • Glödlampor och andra lampor t. ex. lågenergilampor
  • Småbatterier
  • Småelektronik

Med småelektronik menas mobiltelefon, rakapparat, eltandborste och liknande. Inkasthålens diameter är 110 mm.

Här finns Samlaren