Trädgårdsavfall

Vi kan hämta ditt trädgårdsavfall!

Under trädgårdssäsongen kan vi hämta trädgårdsavfall. Vi ber dig att inte fylla kärlet för tungt (max 50 kg), tänk på sophämtningspersonalens arbetsmiljö. Var vänlig att notera att gångavstånd inte kan läggas till för trädgårdskärl.

Glöm inte att ställa ut dit kärl vid tomtgränsen eller där sopbilen kan stanna senast klockan 06:30 på tömningsdagen.

Hämtningsperiod

Hämtning sker under perioden mars till november (vecka 11-50), med tömning varannan vecka, 20 tömningar/år.

Hämtning sker alltid samma veckodag. Ställ ut kärlet senast 06.30.

Storlek på kärl

  • 190 liter
  • 240 liter
  • 370 liter

Var ska trädgårdskärlet placeras vid hämtning?

Ställ ut ditt kärl vid tomtgränsen  eller där sopbilen kan stanna senast klockan 06:30 på hämtningsdagen. Var vänlig notera att gångavstånd inte kan läggas till för trädgårdskärlet.

Vad gör jag med mitt kärl under vintern?

Du behåller ditt kärl. Tvätta kärlet och ställ undan det i väntan på nästa säsong.

Om jag har stora mängder trädgårdsavfall?

Du kan beställa extra hämtning via Mina Sidor. Du är också välkommen att lämna trädgårdsavfall på Sysavs återvinningscentraler.

Detta räknas som trädgårdsavfall

Kvistar och ris från beskärning av träd och buskar, blommor och blad, gräsklipp och löv som är komposterbart.

OBS! Detta räknas inte som trädgårdsavfall
Avverkade träd, stubbar, upprivna häckar eller jord, aska, lera och sten

Invasiva växter

Invasiva främmande arter påverkar den biologiska mångfalden, vår hälsa och kan orsaka kostnader för enskilda och för samhället. Därför är det viktigt att de hanteras på rätt sätt. För att förhindra spridning, rekommenderar Naturvårdsverket att de förbränns.

Vad gör jag om jag har invasiva växter?

Växter som räknas som invasiva ska bekämpas och risken för spridning ska minimeras. Har du invasiva växter ska du därför lämna dessa förpackade i containern för Brännbart rest på din återvinningscentral alternativt i facket eller kärlet för restavfall där hemma.

Här kan du läsa mer om vanliga invasiva växter.

Beställ trädgårdsavfall

För att lägga till trädgårdskärl till ditt abonnemang, logga in på Mina Sidor. 

Mina Sidor