Insamling av förpackningar nära där du bor

För att öka återvinningen och göra det lättare att göra rätt har Sveriges regering beslutat om nya regler för förpackningsinsamling. Beslutet innebär att landets kommuner tar över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar senast den 1 januari 2024. Det blir också krav på att alla hushåll ska få insamling fastighetsnära senast 1 januari 2027.

Vad innebär det?

Senast den 1 januari 2027 ska alla bostäder ha insamling av förpackningar av papper, plast, glas och metall, så kallad fastighetsnära insamling. Det innebär att invånarna ska kunna lämna förpackningar till återvinning nära sitt boende. Utöver detta ska skrymmande förpackningar av papper och plast samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser.

Från och med 1 januari 2024 tar Sysav över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling (FNI) i Lomma, Svedala och Kävlinge kommuner.

Sortering

Det är ett lagkrav i att sortera ut förpackningar från restavfallet och det gäller alla förpackningsslag av papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas. 

Att sortera ut förpackningarna är en förutsättning för att materialet ska kunna återvinnas. Att kunna använda befintligt utsorterat förpackningsmaterial istället för att producera nytt är en stor vinst för miljön. 

Tycker du att det är svårt att sortera dina förpackningar? Ta hjälp av vår sorteringsguide eller sopor.nu. 

För mer information om sortering av förpackningar och varför det är viktigt att sortera: Sveriges avfallsportal | Sopor.nu

Återvinningsstation

Om kärlen vid fastigheten inte räcker till för att slänga förpackningarna, finns fortfarande möjligheten att lämna dem på en återvinningsstation*.

Återvinningsstationerna kommer att finnas kvar även efter 1 januari 2024. Skillnaden är att det är Sysav (på uppdrag av din kommun) som tar över ansvaret för tömningen av behållare och städning av stationen.

Hjälp gärna till att hålla stationen i ditt närområde fin. Lämna inte kvar något avfall och anmäl gärna om någon eller några behållare behöver tömmar eller om stationen behöver städas.

Anmälan kan göras via den QR-kod som finns på återvinningsstationen. Anmälan och hitta din närmaste återvinningsstation kan göras på sopor.nu.  

*En återvinningsstation är de obemannade gröna behållarna i kommunen där det finns möjlighet att återvinna tidningar, förpackningar och batterier. 

Så här sorterar du klurigt avfall

Om varje svenskt hushåll  slänger EN ENDA plastförpackning till i månaden i plaståtervinningen, skulle det motsvara en minskning av koldioxidutsläpp på 
3600 ton per år