Återvinningsstationer

Sysav tar över ansvaret för återvinningsstationerna (ÅVS).

Från och med 1 januari 2024 tar Sysav över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling i Svedala, Lomma och Kävlinge kommun. Återvinningsstationerna är de obemannade gröna behållarna som finns för återvinning av förpackningar.

Sysav kommer även att sköta kundservice för Simrishamn och Tomelilla kommun när det gäller återvinningsstationerna. För de flesta hushåll kommer detta inte innebära några förändringar.

Hjälp till att minska nedskräpningen, lämna inte kvar något avfall om behållarna är fulla. Tack för din hjälp!

Bor du i Lomma, Svedala eller Kävlinge kommun och vill du felanmäla en återvinningsstation?

Gå in på sopor.nu eller kontakta vår kundservice

Bor du i Simrishamn eller Tomelilla kommun och vill felanmäla en återvinningsstation?

Gå in på sopor.nu eller kontakta vår kundservice.

Ordlista

Återvinningsstation (ÅVS)

De obemannade återvinningsstationerna är endast till för hushållens förpackningar. Här kan du lämna förpackningar av plast, papper, glas och metall.

Återvinningscentral

På återvinningscentralen kan du lämna saker till återbruk, grovavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall.

Förpackningar

Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad. Förpackningar ska sedan sorteras utifrån materialslag som pappersförpackningar, glasförpackningar, plastförpackningar och metallförpackningar.

Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorteras den efter det material som den består mest av. Korkar, lock och andra delar som är lätta att ta av sorteras för sig. 

Relaterade länkar