Alla som vistas på Sysavs återvinningscentraler ska känna sig trygga, även personalen. Därför har vi infört ett passersystem.


Som privatperson använder du körkort eller Sysavs app för att öppna bommen. 

Företag, verksamheter och föreningar använder kundkort eller betalar i automat på plats. 

26 kostnadsfria besök 

För att begränsa företagens möjlighet att köra in som privatpersoner och undgå betalning infördes den 3 mars 2023 ett maxantal på 26 kostnadsfria besök per myndig privatperson och kalenderår. Statistik från Sysavs återvinningscentraler visar att en privatperson gör i snitt 7,5 besök per år. 

26 besök - läs mer

Privatpersoner använder körkort eller Sysavs app

26 kostnadsfria besök gäller per myndig privatperson och kalenderår. 

Så här fungerar passersystemet:

För in ditt körkort i en automat vid infart, så går bommen upp.

Eller ladda ner Sysavs app och scanna QR-koden vid infart. Läs mer här.

Har du inga kostnadsfria besök kvar? Från och med besök 27 kostar ett besök på återvinningscentralen 325 kronor inklusive moms per gång. Du betalar i automat på plats.

Är du skriven någon annanstans än i Sysavs ägarkommuner men har fritidsboende här?

Så länge du har ett svenskt körkort kan du köra in med det. Om du inte har svenskt körkort kan du ladda ner Sysavs app och scanna QR-kod för att öppna infarts-bommen. Läs mer här

Har du utländskt medborgarskap och fastighet i Sysavregionen?

Kontakta kundservice så får du hjälp. Kontakta kundservice

Har du skyddade personuppgifter?

Skyddad folkbokföringsadress – kontakta kundservice. Se telefonnummer längst ner på sidan.

Sekretessmarkerade personuppgifter – kör in med ditt körkort. Det enda som då registreras hos oss är ditt personnummer.

Fungerar inte ditt kundkort längre?

På grund av GDPR raderas alla dina personuppgifter på kundkortet om du inte använt det på 1 år och då fungerar inte kortet längre.  Sysav utfärdar inte nya kundkort längre utan nu kan du i stället ladda ner vår app, som har många fördelar. Du kan bland annat se i appen hur många besök du har kvar. Läs mer här

Företag använder kundkort

Företag, verksamheter och föreningar betalar för varje besök.

Så här fungerar passersystemet:

Blippa kundkort på automaten vid infart, så går bommen upp. Betalning sker mot faktura.

Det är även möjligt att betala med betalkort på plats, i en separat automat vid bommen.

Pris företag: 260 kr exklusive moms/gång, oavsett om du betalar på plats med betalkort eller använder kundkort.

Därför infördes ett passersystem

Sysav ville förbättra arbetsmiljön för medarbetare, som ibland upplever stölder och hotfulla situationer och införde därför ett passersystem 2019. Sysav samlar även in statistik som bland annat visar flöden på återvinningscentraler samt fördelning av besök över kommungränserna. 

Maxantal kostnadsfria besök - hur har andra gjort?
  • NSR (Nordvästra Skånes Renhållning) erbjuder 12 fria besök per myndig person och år, därefter kostar ett besök 350 kr. Företagare betalar för alla besök.
  • Renhållningen Kristianstad erbjuder 24 avgiftsfria besök per en- och tvåbostadshus under ett år. För fritidshus och lägenheter erbjuds 12 besök per boendeform. Avgift per besök utöver de avgiftsfria besöken är 300 kr. Företagare betalar för alla besök.
  • Halmstad Energi och Miljö (HEM). Privatpersoner har 15 fria besök per år. Därefter kostar besöket 200 kr. Företag betalar för alla besök.

Personuppgifter hanteras enligt GDPR

Vid ditt besök på återvinningscentralen inhämtar och behandlar Sysav personuppgifter. Detta sker enligt GDPR. Personuppgifter som avses när du kör in med ditt körkort är namn, personnummer, folkbokföringsadress och registreringsnummer på bil.

Syftet med användning av personuppgifterna är att samla in statistik, göra det enklare att följa upp hot- och våldssituationer samt motverka missbruk av återvinningscentralen. 

Läs mer om hantering av personuppgifter  eller använd rapportfunktionen här nedan.

Vanliga frågor