Gå till innehållet

okt 05, 2011 08:58

Pressmeddelande

Vi firar med utökade öppettider

I år fyller Sysavs återvinningscentraler 20 år. Det firar vi med förbättrad service genom utökade öppettider på alla våra återvinningscentraler.
– Vi vill helt enkelt hålla öppet när folk har tid att komma hit, säger Carina Eklund, chef för återvinningscentralerna.

Det gångna året har Sysav synat besöksstatistiken för samtliga återvinningscentraler och genomfört en enkätundersökning bland besökarna och frågat vad de tycker om öppettiderna.
Resultatet visar att flera kunder vill att Sysav öppnar upp centralerna tidigare på dagen, samtidigt finns det behov att öppna upp även senare på kvällen i en del områden.

Lösningen har blivit tre centraler med extra generösa öppettider samtidigt som övriga återvinningscentraler öppnar tidigare på dagen men stänger en timme tidigare på kvällen.
– Den största förändringen mot tidigare är de tre återvinningscentralerna - Bunkeflo i Malmö, Gastelyckan i Lund och Hedeskoga i Ystad - som kommer att hålla öppet från klockan 8 på morgonen till klockan 20 på kvällen, måndag till torsdag. Vi vill helt enkelt hålla öppet när folk har tid att komma hit, säger Carina Eklund, chef för återvinningscentralerna.

Sysavs första återvinningscentral öppnade sina grindar 1991 och låg vid Spillepeng i Malmö. Stig Edner, idag VD för dotterbolaget Sysav Utveckling, ledde projektet med att starta upp den första återvinningscentralen och han minns det varma mottagandet från kommuninvånarna.
– Vi fick en jättepositiv respons direkt och det blev en betydligt större succé än vad vi kunnat ana. Återvinningscentralen är en efterfrågad service och nu gör vi den ännu mer kundanpassad och ännu mer lättillgänglig.

Sedan starten för 20 år sedan har mycket hänt, till exempel har återvinningscentralerna blivit fler och vi sorterar mer avfall än någonsin. Nu tar vi nästa steg och håller öppet längre. Med de nya öppettiderna kommer 65 % av invånarna i södra Skåne att ha tillgång till en återvinningscentral i sin hemkommun 12 timmar om dygnet måndag till torsdag. Förhoppningen är återvinningen ska fortsätta att öka och därigenom ska vi fortsätta att minska Sydskånes klimatpåverkan.

De nya öppettiderna på Sysavs återvinningscentraler börjar gälla från och med tisdagen den 1 november 2011. På sysav.se/atervinningscentraler finns öppettiderna för samtliga centraler.

För mer information:

Carina Eklund, chef återvinningscentralerna, 040-635 26 55
Stig Edner, VD Sysav Utveckling, 040-635 19 10

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom nångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar. 97 procent av avfallet åtevinns som olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så lång det är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktigt avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten. Sysav är miljöcertifierat enligt ISO 14001, kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001.