Gå till innehållet

okt 03, 2013 09:39

Pressmeddelande

Vernissage – en mötesplats med återvinning i fokus

Nyhetsbild: Vernissage – en mötesplats med återvinning i fokus

Pressmeddelande - Arkitektskolan i Lund i samarbete med Sysav, VA SYD och Malmö stad bjuder in till vernissage på stadshuset i Malmö den 4 oktober kl 10-12. En stadsnära återvinningscentral planeras vid Persborgs station längs med Lönngatan i Malmö.

Studenterna från Arkitektskolan i Lund presenterar sina idéer om hur en stadsnära återvinningscentral också ska kunna fungera som en mötesplats.

”Tanken med att bjuda in studenterna var att vi vill ha deras fräscha ögon på detta nya koncept som vi hoppas resulterar i mer innovativa och okonventionella lösningar”, säger Savita Upadhyaya, utvecklingsingenjör på VA SYD.

Studenterna  har arbetat med projektet inom  kursen ”ReZycle” och nyckelordet för projektarbetet har varit just ”mötesplats”. Deras förslag visas  under perioden 4 – 31 oktober i stadshusets foajé.

”Det är viktigt att visa exempel på hur attraktiv staden kan bli när vi sätter återvinning och hållbarhet i fokus. Recycle är ett begrepp inom arkitekturen. Utöver återvinning handlar det också om att återvinna marken och stadslivet.” säger Monika Jonson, arkitekt och ateljéföreståndare vid Arkitektskolan i Lund.

”Geografisk närhet ger möjlighet till nya aktiviteter; en plats för möten dit man tar sig utan bil, med kaféverksamhet, bytes- och loppishörna, kanske en verkstad där du får hjälp att laga trasiga möbler” säger Savita Upadhyaya. ”Utställningen vill visa hur vi på ett kreativt sätt bygger den hållbara staden med lättillgängliga lösningar och sociala mötesplatser – där olika funktioner blandas och Malmö blir en stad för alla.”

För mer information kontakta Anna Vilén, kommunikatör.

Bild: Moa Larsson, Arkitektskolan, Lund


Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom nångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar.

Mer än 90 procent av avfallet åtevinns som olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så lång det är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktigt avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten.


Relaterade bilder & videos

Kontaktpersoner

 Anna Vilén

Anna Vilén

Presskontakt
Kommunikatör, Marknadskommunikation och varumärke