Gå till innehållet

nov 04, 2020 07:30

Pressmeddelande

Världsunik textilsorteringsanläggning tas i drift i Malmö

Nyhetsbild: Världsunik textilsorteringsanläggning tas i drift i Malmö Textilsorteringsanläggningen Siptex i Malmö Foto: Andreas Offesson

Textilsorteringsanläggningen Siptex i Malmö Foto: Andreas Offesson

Världens första storskaliga anläggning för automatisk textilsortering är nu redo att tas i bruk. På Sysavs anläggning i Malmö står en trettio meter lång maskin på plats. Med en sorteringskapacitet på 24 000 ton textil per år kan den komma att revolutionera svensk textilåtervinning och skapa nya marknader för textilavfall.

– Bättre nyttjande av befintliga resurser är Sysavs drivkraft. Vi är stolta över att bidra till omställningen mot en mer hållbar textil- och modeindustri. Med Siptex-anläggningen som ny del i värdekedjan kan andra aktörer skala upp sina processer och återvinningen av textil ta fart på riktigt. Det är en hållbar investering, både för Sysav och för miljön, säger Peter Engström, vd på Sysav.

Bakom innovationsplattformen står flera stora svenska textil-, mode- och möbelföretag, kommuner, välgörenhetsorganisationer, forskningsinstitut och myndigheter – totalt 19 aktörer under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet. Sorteringsanläggningen i Malmö ägs och drivs Sysav.

– Det här är pusselbiten som har saknats för att kunna materialåtervinna textil i stor skala. Vi är väldigt glada och stolta över att vi tillsammans med våra samarbetspartners har drivit på det här steget mot en mer hållbar textilhantering. Det kommer att ge miljövinster och stärka Sveriges position som föregångsland inom innovation och cirkulär ekonomi, säger Anna Jarnehammar, vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den automatiserade sorteringen bygger på optiska sensorer som med hjälp av nära-infrarött ljus kan sortera textil efter färg och fibersammansättning med hög precision. Det gör det möjligt att hantera stora textilflöden samtidigt som man kan producera textilfraktioner som matchar textilåtervinnarnas och textilföretagens behov.

– Det här har varit en flaskhals tidigare, återvinningsteknikerna finns men de flöden som krävs har saknats. För att kunna återvinna textil i större skala krävs jämn kvalitet och stora volymer och det är det som den automatiska sorteringen kan leverera. Det är länken mellan insamlat textilavfall och högkvalitativ fiber-till-fiber-återvinning, säger Erik Perzon, textilexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I full drift kommer anläggningen ha kapacitet att sortera 24 000 ton textil per år. Potentialen att öka textilåtervinningen i Sverige är stor. I dagsläget återvinns bara några få procent av allt textilavfall. Det mesta kastas i hushållssoporna och förbränns.

– Man räknar med att en svensk i snitt slänger 8 kilo textil i soporna varje år. Det blir nästan 200 ton textil om dagen. Det är ett enormt resursslöseri. Förutom klimatpåverkan så går det också åt stora mängder vatten och kemikalier i textilproduktionen. Om vi kan undvika nyproduktion genom att ta vara på den textil som redan finns på marknaden och hålla textilfibrerna så länge som möjligt i kretsloppet så är väldigt mycket vunnet ur ett resurs- och hållbarhetsperspektiv, säger Erik Perzon.

Vid frågor kontakta:

Anna Vilén, anna.vilen@sysav.se tel 0734-39 61 90

Erik Perzon, erik.perzon@ivl.se, tel. 010-788 65 70

Anna Jarnehammar, anna.jarnehammar@ivl.se, tel. 010-788 65 76

Om projektet

Siptex står för "Svensk innovationsplattform för textilsortering". Det stöttas av Vinnova och är ett steg tre-projekt inom programmet Utmaningsdriven innovation. Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och genomförs tillsammans med ett brett konsortium av svenska textil- och modeföretag, forskningsinstitut och myndigheter, bland andra H&M, Ikea, Kappahl, Stadium, Naturvårdsverket, Re:newcell och Myrorna. Anläggningen i Malmö ägs och drivs av Sysav. 

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Relaterade nyheter Pil ned

Kontaktpersoner

 Anna Vilén

Anna Vilén

Kommunikatör, Marknadskommunikation och varumärke

Johan Aspegren

Johan Aspegren

Kommunikationschef

Taggar

textil projekt