Gå till innehållet

apr 12, 2021 15:00

Pressmeddelande

Välkommen till Sysavdagen 2021 Fokus: Textil

Nyhetsbild: Välkommen till Sysavdagen 2021 Fokus: Textil Sysavdagen 2021 har tema textil och cirklar runt Siptex.

Sysavdagen 2021 har tema textil och cirklar runt Siptex.

Produktion av textilier är en av världens mest resursintensiva och förorenande branscher. Lång livslängd och återanvändning är nycklar till förändring - kanske kan ett nytt bomullsfält i Malmö bidra?

I år är temat för Sysavdagen textil och cirklar runt den världsunika automatiska textilsorteringsanläggningen Siptex (”bomullsfältet”) som Sysav just tagit i drift. Hör representanter från hela den textila värdekedjan. Hur går vi från fast fashion till smartare konsumtion? Varför återvinns det så lite textil? Och hur sluter textilsorteringsanläggningen Siptex, tillsammans med företag som Renewcell, återvinningscirkeln? Hör också det framgångsrika svenska jeansföretaget Nudie Jeans berätta om framtidens jeansproduktion och -konsumtion.

Redesigntävlingen Upcycle Challenge

Vi ser också fram mot att få ta del av redesigntävlingen Upcycle Challenge RE:DENIM. Se fantastiska kreationer, skapade av kasserad denim, visas upp på catwalken framför Siptex.

Du får också reda på mer om vad som hänt på Sysav under 2020 och hur man ser på en hållbar resurshantering. Som vanligt delas också stipendier ut till ungdomar för utmärkta och avfallsrelaterade studentarbeten.

Årets Sysavdag hålls som ett digitalt event under förmiddagen den 23:e april, mellan klockan 9-12.

Se hela programmet.

Anmäl dig här.

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.