Gå till innehållet

dec 09, 2022 13:33

Pressmeddelande

Tillfällig omställning av Sysavs kraftvärmeverk för att maximera elproduktionen

Nyhetsbild: Tillfällig omställning av Sysavs kraftvärmeverk för att maximera elproduktionen Sysavs avfallskraftvärmeverk vid Spillepeng i Malmö

Sysavs avfallskraftvärmeverk vid Spillepeng i Malmö

Med anledning av det ansträngda läget i energisystemet i elområde 4 ställer Sysav tillfälligt om avfallskraftvärmeverket vid Spillepeng för att maximera elproduktionen. Omställningen innebär att Sysav levererar 7,2 MW mer effekt till elnätet.

Flera faktorer gör att det just nu råder stor elbrist i elområde 4, där Skåne ingår. Förutom kallare och vindstilla väder, har så väl kärnkraftverk som vattenkraftverk låg produktion. Detta innebär att det är mycket små marginaler gällande elproduktionens möjligheter att möta efterfrågan på el. Läget är kritiskt, och Sysav ställer om för att bidra med så mycket el som möjligt.

- Sysav levererar både fjärrvärme och el från energiåtervinning av avfall. Vi befinner oss just nu i en väldigt speciell situation där vi väljer att minska fjärrvärmeleveransen för att kunna öka elproduktionen. I natt tog vi därför våra värmepumpar ur drift för att producera mer el. Vi sätter samhällsnyttan först och vill dra vårt strå till stacken. I samarbete med E.on gör vi allt vi kan för att det inte ska bli elavbrott, säger Mats Bärring, interim chef för Energianläggningar på Sysav.

Samtidigt höjer E.on elproduktionen och därmed också fjärrvärmeleveranserna från Heleneholmsverket. Mängden värme i fjärrvärmenätet blir därför oförändrad och elproduktionen går lokalt upp.

Omställningen innebär att Sysav levererar 7,2 MW mer effekt till elnätet.

Fakta

I avfallskraftvärmeverket på Spillepeng energiåtervinns avfall som inte kan eller bör tas omhand på annat sätt.

Sysavs produktion av energi 2021:

• Levererad fjärrvärme 1 473 GWh, 62% av Malmö och Burlövs behov

• Levererad el 199 GWh, motsvarande närmare 10% av Malmös elbehov

Vi behöver alla hjälpas åt för att spara el
Regeringen gick i dag ut med en uppmaning till hushållen att minska sin elanvändning för att dämpa risken för bortkoppling av elnätet. Energisituationen i Sverige beskrivs som akut. Vi behöver gemensamt bidra och det är viktigt att alla hjälper till att minska elförbrukningen för att inte öka belastningen på elsystemet. Det innebär att vi alla behöver göra vad vi kan för att hålla elanvändningen så låg och så jämn som möjligt under dygnet.

Tips på hur man som privatperson kan agera för att minska elanvändningen hittar du på Energimyndighetens webbsida

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.