Gå till innehållet

aug 12, 2021 07:00

Pressmeddelande

Tillfällig omledning av infart till Simrishamns återvinningscentral

Nyhetsbild: Tillfällig omledning av infart till Simrishamns återvinningscentral Bättre flöden på gång. Under ombyggnationen leds trafiken om på Fabriksgatan (tvärgående vägen högst upp i bild).

Bättre flöden på gång. Under ombyggnationen leds trafiken om på Fabriksgatan (tvärgående vägen högst upp i bild).

Ombyggnation för att skapa bättre flöden sker med start den 16 augusti. För att i så stor utsträckning som möjligt undvika köer under denna period leds trafiken om i slutet på Fabriksgatan.

Den 16-30 augusti kommer Simrishamns återvinningscentral att arbeta med att förbättra planlösningen, så att ett besök på plats går snabbare i framtiden.

Tänk på!

För att minska risken för köbildning under arbetet på återvinningscentralen leds bilarna om i en u-sväng i slutet av Fabriksgatan - följ skyltning på plats. Förhoppningen är att denna lösning ska göra att trafiken påverkas minimalt under ombyggnationen. Alla besökare uppmanas att visa hänsyn till varandra och att särskilt släppa fram lastbilar som ska svänga av mot nedre plan.

Ombyggnation för bättre flöden

Ombyggnationen och förbättringarna innebär att trädgårdsavfall i framtiden ska lämnas på nedre plan, så att besökare som bara skall lämna trädgårdsavfall inte behöver köra upp på övre plan. Schakt som nu tas emot på nedre plan flyttas i sin tur upp på övre plan. Åtgärden innebär minskade köer och därmed minskad tomgångskörning av de bilar som ibland står i kö till återvinningscentralen.

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Kontaktpersoner

Agneta Fredenberg

Agneta Fredenberg

Kommunikatör, internkommunikation