Gå till innehållet

mar 29, 2023 09:00

Pressmeddelande

Tillbaka till framtiden - Sysavdagen 2023

Nyhetsbild: Tillbaka till framtiden - Sysavdagen 2023

Hur kan avfall bli värdefulla resurser igen? Finns det oljefält i Malmö? Gödslar Sysav med sina resurser? På Sysavdagen 2023 "Tillbaka till framtiden", står framtidens material i fokus.

Dagen kommer att handla om Sysavs roll som resursförädlare - hur vi bidrar till att återvunnet/förädlat material kan ersätta råvaror eller nyproducerade produkter. Tillsammans med kunder och samarbetspartners visar vi vår ambition att förädla gårdagens avfall till resurser för framtiden.

För att få perspektiv har vi bland annat bjudit in Avfall Sveriges vd Tony Clark som ingår i Delegationen för cirkulär ekonomi. Talar gör också bland annat Titti Larsén, kvalitets- och hållbarhetsansvarig på Stadium, Jan Jönsson, chef på LyRos Lantbruk och Gustav Rogstrand, enhetschef Kretsloppsteknik, RISE.

Sysav delar också ut stipendier till studenter för utmärkta, avfallsrelaterade studentarbeten.

Ett digilogt event

Årets Sysavdag hålls som ett digilogt event, alltså både som ett fysiskt event och med möjlighet att delta digitalt. Eventent är helt gratis, oavsett om du deltar fysiskt eller digitalt. Du som deltar fysiskt blir bjuden på lunch.

När? 28 april, kl 10.30-14.30
Var?
Studio i Malmö, alternativt digitalt

Läs mer och anmäl dig här.

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Relaterade bilder & videos