Gå till innehållet

På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

jan 31, 2020 09:33

Pressmeddelande

Textil­sorterings­projektet SIPTex prisades på Återvinningsgalan 2020

Nyhetsbild: Textil­sorterings­projektet SIPTex prisades på Återvinningsgalan 2020  Ambjörn Lätt IVL, Klaus Rosinski Human Bridge, Maria Elander IVL, Magnus Thysell, Stefan Poldrugac och Anna Vilén Sysav

Ambjörn Lätt IVL, Klaus Rosinski Human Bridge, Maria Elander IVL, Magnus Thysell, Stefan Poldrugac och Anna Vilén Sysav

Projektet SIPTex vann Årets Specialpris vid återvinningsgalan som anordnades i Stockholm den 30 januari. I det IVL-ledda projektet håller en fullskalig anläggning för automatisk textilsortering på att byggas av Sysav i Malmö. Anläggningen blir den första i sitt slag i världen.

Återvinningsgalan arrangeras av den svenska branschtidningen Recycling i samarbete med Återvinningsindustrierna och Avfall Sverige.

Årets Specialpris tilldelas ”ett företag, en person eller en organisation som på ett enastående sätt verkat för att lyfta fram svensk avfalls- och återvinningsindustri till världsledande nivåer och satt fokus på svenskt kunnande inom detta område”.

Juryns motivering: Projektet SIPTex, för automatiserad sortering av textil som lämnas till återvinning, står redo att 2020 ta steget till nästa storskaliga nivå inom ett område som blir allt mer aktuellt.

I projektet SIPTex – Svensk Innovationsplattform för Textilsortering –, deltar stora svenska textil-, mode- och möbelföretag, kommuner, välgörenhetsorganisationer, forskningsinstitut och myndigheter. Totalt 21 parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet. Anläggningen kommer att drivas av Sysav, som också investerar i projektet.

Potentialen för att öka textilåtervinningen i Sverige är stor. I dag återvinns bara runt fem procent av de nästan 140 000 ton nya textilier som sätts på den svenska marknaden varje år.

Med hjälp av nära-infraröd och visuell spektroskopi kan SIPTex-anläggningen med hög precision sortera blandat textilavfall och möta marknadens behov avseende fibersammansättning och färg. Det sorterade textilavfallet kan sedan gå vidare till fiber-till-fiber-återvinning och spinnas till ny tråd.

– Det är otroligt roligt att SIPTex uppmärksammas eftersom initiativet befäster Sysavs ambition att genom handfasta initiativ ta avfall till nya resurser i samhället. Vi är mitt i uppförandet av anläggningen i Malmö och hoppas att vi kan bidra till att förändra marknaden för återvunnen textil, säger Magnus Thysell, marknadschef på Sysav.

– Genom ett aktivt samarbete mellan olika aktörer längs hela värdekedjan kan vi skapa mer cirkulära textilflöden. Det är detta som är kärnan i Siptex och det är fantastiskt roligt att våra gemensamma insatser för ett mer hållbart textilkretslopp premieras, säger Maria Elander, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Bakgrund

SIPTex, Svensk Innovationsplattform för Textilsortering är ett så kallat steg tre-projekt inom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation (UDI). Det leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och genomförs tillsammans med ett brett konsortium bestående av forskningsinstitut, myndigheter och aktörer från olika delar av värdekedjan för textil.

Steg tre innebär att en fullskalig, automatisk textilsorteringsanläggning byggs av Sysav i Malmö. Anläggningen kommer i fulldrift ha kapacitet att sortera 24 000 ton textil per år och beräknas stå klar i juni 2020. 

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Vi erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus.

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.

Sysav ägs av 14 kommuner.

Kontaktpersoner

Magnus Thysell

Magnus Thysell

Marknadschef

 Anna Vilén

Anna Vilén

Kommunikatör, Marknadskommunikation och varumärke