Gå till innehållet

okt 31, 2022 13:25

Pressmeddelande

Test ska ge bättre plaståtervinning

Nyhetsbild: Test ska ge bättre plaståtervinning

Under tre månader testas ny form för insamling av plastprodukter vid tre av Sysavs återvinningscentraler. Syftet är att öka mängden plast till återvinning och minska fossila utsläpp.

Från 1 november testar Sysav ett nytt sätt att samla in plast på tre återvinningscentraler – Trelleborg, Staffanstorp och Tomelilla. Det kommer att finnas två containers för plast – en för utvalda hårdplastprodukter och en för övrig plast. En person på plats ska hjälpa besökare att sortera ut hårdplast som det finns garanterade återvinningsmetoder för. Övrig plast ska analyseras för att utvärdera möjligheter.

- Under testperioden kommer en extra medarbetare stå vid plastinsamlingen för att hjälpa kunder att sortera rätt. Vi hoppas att testet faller väl ut och att vi kan utöka till ytterligare återvinningscentraler framöver, säger Lars Carrick, avdelningschef för Återvinningsanläggningar på Sysav.

Hårdplast av rätt typ blir nya plastprodukter

Sysav har haft insamling av hårdplast på samtliga återvinningscentraler sedan 2020. Analyser av innehållet visar att mycket i plastcontainern hamnat fel. Och att det bland den brännbara resten finns hårdplast av den typ som går bra att återvinna. Nya plockanalyser kommer att göras under testperioden.

I den nya testcontainern ska enbart läggas plasthinkar, plastdunkar, plastkorgar, plastbackar trädgårdsmöbler av plast samt soptunnor. Det är produkter som kan bli till exempel nya bildelar, blomkrukor och hushållsartiklar.

Testet är en del i större satsning

Sysav siktar på att vara klimatpositivt till 2030. För att klara det krävs bland annat minskning av fossilt material till förbränning. Att förbättra utsorteringen av plast både hemma hos kommuninvånare och på återvinningscentralerna är därför högt prioriterat.

- Vi tittar på olika åtgärder för att öka materialåtervinningen av plast och minska mängden fossilt material till energiåtervinning, säger Johanna Rylander Sonesson, marknadschef Sysav Industri. Mycket material sorteras fel. Det innebär lägre återvinningsgrad och dessutom större kostnader. Vi kommer med detta test att öka vår kunskap och leta efter nya sätt att avsätta och återvinna olika sorters plast. Det är komplext eftersom plast varierar i kvalitet, färg och hårdhet. Nyckeln är så rena flöden som möjligt.

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Kontaktpersoner

Agneta Fredenberg

Agneta Fredenberg

Kommunikatör, internkommunikation