Gå till innehållet

apr 24, 2015 07:05

Pressmeddelande

Sysavdagen idag: Klimat, forskning, framtid!

Nyhetsbild: Sysavdagen idag: Klimat, forskning, framtid!

Fredagens Sysavdag på Malmö Börshus handlar om framtiden för avfallsbranschen, om forskning och utmaningar. Seminariet vänder sig i första hand till politiker och tjänstemän i Sysavs ägarkommuner samt representanter från det skånska näringslivet.

Dagens program 

8.00 Registrering

8.30 Introduktion -  Paulina Luedke, Sysav

Vägen framåt - aktuellt från Sysav - Peter Engström, VD Sysav. Tommy Nyström, strategisk affärsutvecklare Sysav

Hållbart och lönsamt - entreprenör utan gränser, Björn Söderberg, entreprenör

10.00 Kaffepaus

10.30 Akademiskt pass

Klimatångest eller handlingskompetens? - Kerstin Sonesson, bitr professor Malmö Högskola

Energiläget i Skåne och vägar framåt för minskad klimatpåverkan - Karin Ericsson, docent Lunds Tekniska Högskola

Partnerskap Alnarp - samverkan med näringslivet - Lisa Germundsson, koordinator Alnarp/Sveriges Lantbruksuniversitet

Utdelning av Sysavs uppsatsstipendier - Göran Holm, styrelseordförande Sysav

12.00 Sysavdagen avslutas 

Tid: Fredagen den 24 april 2015 

Plats Malmö Börshus

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom mångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar.

Mer än 90 procent av avfallet återvinns som olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så lång det är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktigt avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten.