Gå till innehållet

jun 15, 2022 18:27

Pressmeddelande

Sysav utökar insamling av elektronik för återbruk

Nyhetsbild: Sysav utökar insamling av elektronik för återbruk

Under sommaren kommer separat insamling av exempelvis datorer och mobiltelefoner att ske på tre återvinningscentraler. Syftet är att öka återbruket av elektronik som går att reparera och använda igen.

Att minska konsumtionen av nyproducerade produkter och varor och istället få befintliga produkter att leva längre, är det bästa för klimatet. I samarbete med Stena och Elkretsen har Sysav därför under perioden februari-april i liten skala gjort ett test för att samla in värdeelektronik på Bunkeflo återvinningscentral. Besökarna har kunnat lämna in elektronikprodukter som telefoner och datorer i ett separat sopkärl. Ett test som fallit väl ut – 20 procent gick till återbruk och 79 procent till återvinning. Endast 1 procent gick till förbränning.

- Stena har samarbeten över hela Sverige, men det är första gången de testat att samla in på en återvinningscentral. Och just sådana samarbeten är helt rätt för Sysav, med tanke på att vi vill öka återbruket, säger Patrik Lövgren, områdeschef på Sysav.

- Det började med att Patrik och jag pratade om hur vi skulle kunna öka återbruket, då det är en större klimatvinst än återvinning, och då föddes den här idén. När vi samlar in den här typen av elektronik separat minskar dessutom risken för brand i litiumbatterierna, säger Alexander Lundberg, teknisk affärsutvecklare på Stena recycling.

Bunkeflo, Lilla Hammar och Staffanstorps återvinningscentraler

Förutom insamling på Bunkeflo återvinningscentral kommer insamling av värdeelektronik testas på Lilla Hammar återvinningscentral och Staffanstorp återvinningscentral.

- Vi är väldigt glada över att testet gått så bra, därför utökar vi nu insamlingen till att omfatta tre återvinningscentraler, fortsätter Patrik.

Visste du att produktionen av en ...

... bärbar dator ger upphov till 1,2 ton avfall?
... mobiltelefon ger upphov till 86 kg avfall?
... elektrisk borrmaskin ger upphov till 51 kg avfall?

Källa: Produkters totala avfall - en studie om avfallsfotavtryck och klimatkostnad, IVL och Avfall Sverige (2015)

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Relaterade bilder & videos

Kontaktpersoner

Anna Annerås

Anna Annerås

Avdelningschef strategi, kommunikation och hållbarhet