Gå till innehållet

mar 04, 2009 16:19

Pressmeddelande

Sysav testar sopkunskaper hos 20-30-åringar med webbtävling

Under mars kommer Sysav att genomföra en kampanj för att öka kunskapen om hur våra sopor blir till el, värme och biogas. Högsta vinsten är Kronans designcykel. Tävlingen går ut på att man ska svara på fem frågor om sopor och sedan ge sitt roligaste miljötips.

- Genom tävlingen hoppas vi att medvetandet hos framförallt 20-30-åringar ökar om vad som händer med soporna, efter att man kastat dem i tunnan. Denna åldersgrupp har haft eget boende relativt kort tid och därför inte behövt ägna så mycket tid att tänka på vart soporna tar vägen och vilken nytta de kan göra. Det vill vi ändra på, säger Gunilla Carlsson, informationschef på Sysav.

Samtidigt finns ett mycket viktigt budskap till alla och envar: Sortera väl - först!

Del i en nationell kampanj
För tredje året i rad har branschorganisationen Avfall Sverige genomfört kampanjer inom avfallsområdet. Tidigare kampanjer har handlat om farligt avfall och materialåtervinning. Under hösten 2008 och våren 2009 är ämnet "Avfall blir energi" - energiutvinning ur avfall - värme, el och fordonsbränsle. Kampanjerna har genomförts på nationell nivå av Avfall Sverige och på lokal nivå av kommuner och övriga Avfall Sverige medlemmar i hela landet.

När: till och med 30 mars
Var: www.sysav.se/avfallblirenergi
Hur: webbtävling - svara på fem frågor om sopor och ge roligaste miljötips
Högsta pris: Kronans designcykel

För mer information kontakta gärna
Informationschef Gunilla Carlsson, 040 - 635 18 04, gunilla.carlsson@sysav.se eller
Informatör Jenny Kestrup, 040 -635 18 41, jenny.kestrup@sysav.se

Sysav ägs av de 14 södra kommunerna i Skåne och arbetar tillsammans med kommunerna för en hållbar avfallshantering i regionen. Kommunerna ansvar för insamlingen av hushållsavfallet medan Sysav tar emot och behandlar det, det vill säga nyttiggör så mycket som möjligt. Sysav har ända sedan 1974 haft målet att återvinna så mycket avfall som möjligt som material eller energi. Varje typ av avfall behandlas utifrån dess egna förutsättningar och med en kombination av metoder bidrar Sysav till en hållbar avfallshantering.