På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

dec 02, 2016 09:39

Pressmeddelande

Sysav tar över ansvaret för sophämtningen i Lomma

Från årsskiftet tar Sysav över ansvaret för sophämtningen och Ohlssons röda sopbilar kommer att hämta soporna.

Från 1 januari får hushållen i Lomma kommun vända sig till Sysav med frågor kring sin sophämtning.
Sysav tar då över ansvaret för sophämtningen i kommunen. Under 2016 gjorde kommunen en upphandling av en så kallad tjänstekoncession, som Sysav vann. 

Under hösten har sedan förberedelser gjorts för att Sysav ska ta över ansvaret för fakturering, insamling, utveckling av avfallshantering, kundservice och kommunikation. Sysav ska även se till att de mål som finns i Lommas kommunala avfallsplan uppnås.

- Det är en fördel för oss att kunna samordna allt från kundservice till upphandlingar. Sysav är på många sätt en lämplig aktör, där finns kunskap och erfarenhet eftersom bolaget redan idag hjälper oss ägarkommuner med kommunikation och upphandlingar. Sysav kan också driva frågor inom den framtida avfallshanteringen, säger Mattias Persson, teknisk chef, Lomma kommun.

Röda sopbilar
Vid årsskiftet, får Lomma också en ny entreprenör för sophämtning. I stället för Suez som nu tömmer soptunnorna, kommer transportföretaget Ohlssons röda sopbilar att hämta avfallet.

För dem som har fyrfackskärl kommer ett av sopkärlen att bytas mot ett nytt. Indelningen av tunnorna kommer att ändras så att det blir mer plats för plastförpackningar, något som har efterfrågats.

Service och miljö i fokus
Sysav, Lomma kommun och Ohlssons har under hösten haft ett nära samarbete för att se till att övergången ska bli så smidig som möjligt.

- Att abonnenterna även fortsättningsvis får en minst lika god service som hittills samt att vi fortsätter utvecklingen av hållbar och miljöriktig avfallshantering ser vi som vårt viktigaste ansvar, säger Peter Engström, VD, Sysav. 

Fakta
Tre av Sysavs ägarkommuner, Lomma, Svedala och Kävlinge, kommer, efter upphandling av en tjänstekoncession 2016, att under 2017 överlämna ansvaret för insamling av hushållsavfall. Beslut om taxor och regler för sophämtningen kommer även i fortsättningen att fattas av kommunerna. Tjänsten som Sysav ska utföra åt de tre kommunerna är upphandlad fram till 2025

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Vi erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus.

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.

Sysav ägs av 14 kommuner.

Kontaktpersoner

Peter Engström

Presskontakt
VD

Mathias Lindsjö

Avdelningschef Kommunrelationer, Lomma kommun, Svedala kommun och Kävlinge kommun

Peter Engström

Presskontakt
VD

Mathias Lindsjö

Avdelningschef Kommunrelationer, Lomma kommun, Svedala kommun och Kävlinge kommun