Gå till innehållet

jun 03, 2021 11:15

Pressmeddelande

Sysav tar emot stora mängder vatten från båtbrand

Nyhetsbild: Sysav tar emot stora mängder vatten från båtbrand Cisternerna där Sysav tar emot vattnet.

Cisternerna där Sysav tar emot vattnet.

Sysavpersonal på avdelningen för farligt avfall i Malmö har gjort en omfattande insats när de tagit emot stora mängder släckvatten från räddningsinsatsen vid en båtbrand i Landskrona.

I måndags började ett fartyg brinna i Landskrona när det lastade skrot. I tisdags avslutades släckningsarbetet och Sysav blev kontaktade för att ta hand om vattnet, då Sysav sköter driften av ett flertal cisterner som kan ta emot stora mängder släckvatten.

- Det kom hit bilar en gång i timmen under hela natten mellan tisdagen och onsdagen och arbetet har gått riktigt bra, säger Niklas Linnarsson, driftchef på Sysav, Farligt avfall i Malmö.

Vatten fortsatte att komma in under onsdagen och sista leveransen väntas under torsdagen. När arbetet är klart kommer Sysav att ha tagit emot cirka 300 kubik vatten, vilket är ungefär lika mycket som ryms i en halv 25-meters simbassäng.

- Just nu undersöker vi bästa alternativ för att rena det i vår egen vattenrening på Sysav. Vi tittar på vilken typ av vatten det är – hur salt det är (konduktivitet) samt vilket PH det har. Vi tar prov på samtliga föroreningar som vi ser har en risk i vattenreningen, fortsätter Niklas.

Sysav arbetar på uppdrag av SAFIR

Cisternerna som Sysav sköter ägs av SAFIR - en ekonomisk förening med olika medlemmar inom industrin. Föreningen har tillgång till flera cisterner där det finns beredskap för att kunna ta emot släckvatten och brandfarliga ämnen. Det innebär en trygghet - alla som har behov kan direkt få hjälp att lagra sitt avfall vid en kris. Sysav är ansvariga för drift och underhåll av Safirs cisterner. Tack vare Sysavs personal som har beredskap kan driften av cisternerna skötas dygnet runt alla dagar om året.

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Kontaktpersoner

Agneta Fredenberg

Agneta Fredenberg

Kommunikatör, internkommunikation