Gå till innehållet

dec 13, 2021 14:55

Pressmeddelande

Sysav och Renewcell i samarbete för en hållbar modeindustri – svensk forskning och innovation sluter cirklar för textilavfall

Nyhetsbild: Sysav och Renewcell i samarbete för en hållbar modeindustri – svensk forskning och innovation sluter cirklar för textilavfall

Nu börjar Sysav via världsunika sorteringsanläggningen Siptex att leverera den cirkulära textilprodukten Refab® till Renewcell. Textilråvaran kommer att återvinnas till textilmaterialet  Circulose®, som sedan går vidare i produktionskedjan och blir till viskosfiber, tyg och i slutändan nya kläder.

Textil är en av världens mest miljöbelastande industrier, och bara några få procent av det som kasseras materialåtervinns idag. Sysavs anläggning Siptex möjliggör storskalig automatisk sortering av textilavfall och Renewcell har en patenterad process för högkvalitativ textilåtervinning. Initialt gäller avtalet 1 000 ton material av ReFab 95 % bomull utsorterad i Siptex. Materialet återvinns sedan till Circulose, en massaprodukt för tillverkning av cirkulär textilfiber till modeindustrin.

- Sysavs ambition är att kraftigt öka materialåtervinningen, och textil är en betydande del i det. Sorteringsanläggningen Siptex innebär stora framsteg, både för oss och för utvecklingen i textilbranschen. Sysav och Renewcell har varit partners i forskningsprojektet - Svensk innovationsplattform för textilsortering – sedan 2016. Detta är en första milstolpe och vi ser fram emot större framtida samarbeten, säger Peter Engström, vd Sysav.

- Vi har samarbetat med Sysav under många år så det känns fantastiskt att nu ta nästa steg in i kommersiell och storskalig textilåtervinning tillsammans. Nu finns äntligen förutsättningar för ett helt slutet kretslopp för textil inom Europa — en viktig utveckling inför kommande EU-krav om obligatorisk textilinsamling. Renewcell och Sysav visar att tekniken finns, och att Sverige ligger i absolut framkant i att skapa cirkulära materialflöden för den globala textilindustrin. Martin Stenfors, COO Renewcell.

Om Siptex och ReFab
Siptex är världens första storskaliga anläggning i sitt slag. Den sorterar textil efter färg och fibersammansättning med hjälp av nära-infrarött ljus, vilket gör det möjligt att hantera stora flöden och producera textilfraktioner som är anpassade för olika återvinningsprocesser. ReFab är textil som i industriell skala sorterats maskinellt utifrån fibersammansättning och färg. Med hjälp av närainfrarött ljus sorterar Siptex blandat textilavfall och producerar textilbalar av exakt fibersammansättning. Balarna kan gå vidare till olika former av högkvalitativ återvinning, både kemisk och mekanisk. Produkten kallas ReFab® - Renewable Fabulous Fabrics - cirkulär svensk råvara för nästa steg i värdekedjan. Läs mer på: www.siptex.se

Om Renewcell och Circulose®
Re:NewCell AB (publ) (‘Renewcell’) grundades 2012 av forskare vid KTH i Stockholm. Det är ett flerfaldigt prisbelönt sustaintechbolag baserat i Sverige. Renewcells vision är att inspirera en Industriell Evolution till en hållbar värld genom att producera material av hög kvalitet från återvunnen textil.

Genom sin patenterade process kan Renewcell återvinna cellullosabaserat textilavfall, som bomullskläder, till ett högvalitativt nytt material kallat Circulose®. Renewcell uppmärksammas ofta för sitt arbete med att göra modeindustrin hållbar. Fast Company utsåg Renewcell till en av världens mest innovativa företag 2021 och TIME Magazine inkluderade Circulose® på listan över världens 100 bästa uppfinningar 2020.

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Relaterade bilder & videos

Kontaktpersoner

Anna Annerås

Anna Annerås

Kommunikationschef

Taggar

textil