Gå till innehållet

maj 04, 2022 14:45

Pressmeddelande

Sysav och Recover™ i samarbete för att öka återvinning av textilavfall

Nyhetsbild: Sysav och Recover™ i samarbete för att öka återvinning av textilavfall

Sysav tecknar ett nytt partnerskapsavtal med ledande tillverkare av återvunnen bomullsfiber, Recover™, i syfte att tackla problemet med textilavfall och påskynda cirkulariteten inom textilindustrin.

Som en del av avtalet kommer Sysav att börja leverera post-consumer waste (PCW) av ReFab® 95 % bomull, till Recover™ 2022, med förväntat större volymer följande år. Avtalet är ett resultat av ett växande samarbete som initierades 2020, och är nästa steg i utvecklingen av kvalitetskläder och andra textilprodukter som använder återvunna fibrer från Recover™.

Stefan Poldrugac, affärsutvecklare på Sysav- "Med våra ReFab®-produkter håller vi på att sätta en ny industristandard för postkonsument-textil. Samarbetet med återvinningsföretaget Recover™ är en milstolpe i denna utveckling. Vårt ömsesidiga utbyte av teknisk expertis bevisar att nära samarbeten genom hela textilvärdekedjan är vad som krävs för att omvandla textilavfallsproblemet till cirkulära flöden av hållbara råvaror.”

Avtalet är en del av Recovers strategi att teckna i långsiktiga kontrakt för att säkra textilavfall och skala upp sin återvinning av postkonsument-textil. Företaget har satt upp det ambitiösa målet att låta PCW utgöra mer än 40 procent av dess råvara till 2025, vilket skulle uppgå till ±85 000 ton begagnade plagg.

Helene Smits, hållbarhetschef på Recover™ - "Återvinning av post-konsument-kläder i stor skala och med hög kvalitet är den största utmaningen att lösa i övergången till en cirkulär textilindustri, och att sortera textilavfall efter fibersammansättning och färg i stor skala är ett viktigt led i detta. Det har varit ett nöje att arbeta tillsammans med Sysav under det senaste året och hjälpa till att optimera teknik och processer utifrån våra behov. Nu tar vi det första steget mot att nå de ambitiösa mål som Recover™ har satt för PCW-återvinning."

Sysavs Siptex är världens första storskaliga anläggning som genom automatisk fibersortering av textil kan leverera kvalitetssäkrade produkter. Det är pusselbiten som saknas mellan insamling och högkvalitativ återvinning i den textila värdekedjan, och hjälper till att övervinna utmaningen som variationen och kvalitetsskillnaderna av postkonsumentavfall utgör jämfört med homogen jungfrulig råvara. Genom samarbetet strävar de två företagen efter att sluta cirklar för mode, och samtidigt uppfylla höga kvalitets- och hållbarhetsstandarder.

Om Recover™
Recover™ är ett ledande materialvetenskapsföretag och global tillverkare av högkvalitativa återvunna bomullsfibrer och bomullsfiberblandningar. Dess miljövänliga och kostnadskonkurrenskraftiga premiumprodukter som skapas i samarbete med globala återförsäljare och varumärken erbjuder en lösning för att uppnå cirkulärt mode för alla.

Som fjärde generationens familjeägda företag med över 70-årig historia inom textilindustrin är Recover™ på väg att skala upp sin egenutvecklade teknologi för att göra en bestående positiv påverkan på miljön och samarbeta med varumärken/återförsäljare och andra förändringsskapare för att möta branschens hållbarhetsmål.

För mer information, besök www.recoverfiber.com 

Om Siptex
Sysavs anläggning Siptex erbjuder automatisk sortering av textil efter sammansättning och färg, och levererar kvalitetssäkrade produkter – perfekt anpassade till nästa steg i värdekedjan. ReFab® by Sysav är en produktfamilj cirkulär råvara av definierad fibertyp och renhetsgrad.

För mer information, besök sysav.se/siptex

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Kontaktpersoner

 Anna Vilén

Anna Vilén

Presskontakt
Kommunikatör, Marknadskommunikation och varumärke

Taggar

textil