På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

apr 29, 2016 09:09

Pressmeddelande

Sysav minskade koldioxidutsläppen med 120000 ton

Nu har vi siffror på hur Sysav påverkade klimatet 2015.

Tack vare Sysav har klimatutsläpp motsvarande 120000 ton koldioxid undvikits. Det motsvarar att alla som bor i hela södra Skåne, det vill säga Sysavs ägarkommuner, avstår från att köra bil under en och en halv månad.

Detta är andra året som Sysav tar fram ett så kallat klimatbokslut. Klimatbokslutet redovisar inte bara de direkta utsläppen, utan utgår från hur avfallsbehandlingen som Sysav bedriver påverkar klimatet ur ett helhetsperspektiv.

- Klimat är ju inget lokalt problem, utan det är viktigt att se till helheten, säger Gunilla Carlsson, kommunikationschef på Sysav.

Till exempel räknas indirekta utsläpp från transporter och utsläpp som undviks genom att avfall inte deponeras.

- Klimatbokslutet är därmed en ganska komplex beräkning. Men vi har varit noga med att vara hårda och räkna till vår nackdel. Så i verkligheten är kanske vår klimatnytta ännu större.

Vad är det som gör att Sysav minskar klimatutsläppen?

- Till stor del är det faktiskt det faktum att vi har ett effektivt avfallskraftvärmeverk och att det finns ett väl utbyggt fjärrvärmenät som gör klimatnyttan så stor.

En viktig faktor är att Sysav tar emot utsorterat avfallsbränsle från till exempel England och utvinner energin ur det. Istället för att det engelska avfallet deponeras och bildar den mycket starka klimatgasen metan, blir det till el och fjärrvärme i Malmö och Burlöv. För varje ton avfall, som annars skulle hamnat på deponi, undviks utsläpp av mer än motsvarande 600 kg fossilt koldioxid.

- Det betyder inte att energiåtervinning är bättre för klimatet än annan återvinning. Tvärtom, poängterar Gunilla.

Energiåtervinning är betydligt bättre för klimatet än deponering, men att återvinna materialet och behandla avfall biologiskt är ännu bättre än energiåtervinning.

- Allra störst är klimatnyttan om man kan förebygga att det blir avfall, till exempel genom att återanvända saker. Här finns en jättestor potential.

Exempelvis sparas lite mer än sju ton koldioxid för varje ton textilavfall som samlas in och återanvänds.Fakta om klimatbokslutet

  • Ambitionen är att regelbundet ta fram ett klimatbokslut för att kunna göra jämförelser och följa utvecklingen.
  • Syftet med rapporten är i grunden att använda den för att se vad Sysav kan påverka och vilka projekt som Sysav kan driva för att komma dit.
  • Beräkningarna är gjorda med försiktighet och jämförelsesiffrorna för exempelvis deponier är gjorda med bra och effektiva deponier i England.
  • Sysav vill med klimatbokslutet visa vår verkliga klimatpåverkan och inte bara det totala utsläppet.
  • Klimatbokslutet har tagits fram av det oberoende forsknings- och utredningsföretaget Profu.

Bildtext: Enligt klimatbokslutet förhindrar Sysavs verksamhet klimatutsläpp motsvarande 120 000 ton koldioxid. Det motsvarar till exempel att alla 726 000 invånare i Sysavs ägarkommuner avstod att köra bil under en och en halv månad.

Om oss

Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Vi erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus.

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.

Sysav ägs av 14 kommuner.

Kontaktpersoner

Gunilla Carlsson

Public Affairs & International Relations

Gunilla Carlsson

Public Affairs & International Relations

Taggar

klimat