Gå till innehållet

jun 13, 2019 15:00

Pressmeddelande

Sysav inleder hållbarhetssamarbete med Malmö Opera

Nyhetsbild: Sysav inleder hållbarhetssamarbete med Malmö Opera Teknikmästare Josefin Lönnerheim visar ett Gröna Cirkeln-märkt dekorelement.

Teknikmästare Josefin Lönnerheim visar ett Gröna Cirkeln-märkt dekorelement.

Sysav och Malmö Opera inleder ett samarbete för att minska operahusets klimatavtryck. Bland annat kommer ett nytt cirkulärt system, Gröna Cirkeln, göra att delar av scenografin återanvänds i flera produktioner.

Kan ett operahus med höga krav på nyskapande och konstnärlig frihet använda cirkulära modeller för sitt material? Självklart. Sysav och Malmö Opera påbörjar nu en hållbarhetsresa tillsammans för att minska föreställningarnas miljöpåverkan.

”Malmö Opera kontaktade oss och frågade om vi ville bli deras hållbarhetspartner. Det såg vi som en kul utmaning: att införa miljötänk utan att behöva kompromissa med konstnärlig höjd. Fram till nu har mycket av dekoren gått direkt till återvinning, men med Gröna Cirkeln och återanvändning tas steg uppåt i avfallshierarkin”, säger Peter Engström, vd Sysav. ”Malmö opera är en fantastisk lokal kulturinstitution och samarbetet känns naturligt i vår strävan att bidra till att bli världens mest hållbara region.”

Ett inledande steg i samarbetet är inspirationsföreläsning och studiebesök hos Sysav för stora delar av operans personal. Nästa led i hållbarhetsarbetet är införandet av konceptet "Gröna cirkeln", ett återanvändningssystem av scenkonstruktion. Gröna cirkeln-dekaler placeras på alla delar som går att återanvända. När dekoren demonteras är det lätt att spara allt som går att återanvända, återvinna det som går att återvinna och sälja det som ska säljas.

”Malmö Opera ska vara ett hållbart hus, socialt men också ur ett miljöperspektiv”, säger Malmö Operas vd Michael Bojesen. ”Vi har inlett ett samarbete med Skånetrafiken för att uppmuntra vår publik att resa kollektivt till våra föreställningar, matsvinnet i vår kantin har minskat till nära noll sedan vi ändrade betalningsmetod och i restaurangen serverar vi nu en 100 % hållbar meny med svenskt kött, MSC-märkt fisk och ekologiska drycker. Nu vill vi fortsätta arbetet genom att se vad vi kan göra för att minska miljöavtrycket från våra produktioner. Att vända sig till Sysav var ett naturligt steg.”

För intervjuer eller ytterligare information, kontakta Anna Vilén på Sysav eller Torgny Nilsson, pressansvarig på Malmö Opera, 0703 55 81 80.

Gröna cirkeln
Systemet går ut på att man sätter en grön dekal på de delar av dekoren som ska återanvändas och att ritningarna för kommande uppsättningar på ett enkelt sätt visar hur man använder Gröna cirkel-systemet, innan man bygger dekoren. Metoden har använts framgångsrikt av andra organisationer med scenverksamhet, och har även kompletterats med ett rambibliotek så att dekorkomponenter alltid matchar Gröna cirkel-systemets riktlinjer för framtagning av ny scenografi.

Gröna cirkeln verkar för en cirkulär affärsmodell där fokus är på identifiering och återanvändning av dekorer i kommande produktioner, som i det långa loppet kan leda till en miljöanalys av alla produktioner. Systemet Gröna cirkeln ska testas inom konstruktion och scen i och med föreställningen Tosca som har premiär i december 2019.

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Vi erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus.

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.

Sysav ägs av 14 kommuner.

Kontaktpersoner

 Anna Vilén

Anna Vilén

Presskontakt
Kommunikatör, Marknadskommunikation och varumärke