Gå till innehållet

jun 27, 2018 08:40

Pressmeddelande

Sysav i Almedalen: vad är klimatsmart energi?

Nyhetsbild: Sysav i Almedalen: vad är klimatsmart energi?

Hållbar, återvunnen, fossilfri, grön? Det används många olika begrepp om energi. Har återvunnen energi någon plats i en cirkulär ekonomi? Hur ser framtiden ut för all plast i vårt samhälle? Kan man kräva fossilfri uppvärmning och samtidigt slänga plast i soptunnan? Välkommen till vårt seminarium i Almedalen den 3 juli.

Det som inte kan återvinnas på annat sätt återvinns som energi. Men när man pratar om grön energi menar man i allmänhet fossilfri. Även om ingen ny plast skulle tillverkas från och med idag kommer vi att ha stora mängder att handskas med i årtionden. Vad ska hända med det som inte går att materialåtervinna? Hur ser värme- och energiförsörjningen ut i en cirkulär ekonomi? Hur ser byggindustrin på plast, klimatsmarta hus och miljöcertifierade byggnader? Var har vi störst klimat- och miljövinster att hämta? Kan man kräva fossilfri uppvärmning och samtidigt slänga plast i soptunnan?

Deltagare: 

  • Åse Togerö, grön utvecklingschef, Skanska
  • Ingela Hitula, enhetschef Hållbarhetsenheten, Naturvårdsverket
  • Mikael Karlsson, miljöforskare
  • Anders Östlund, VD, Öresundskraft
  • Peter Engström, VD, Sysav

Moderator: Catarina Rolfsdotter

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Vi erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus.

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.

Sysav ägs av 14 kommuner.