Gå till innehållet

jun 18, 2018 14:20

Pressmeddelande

Sysav i Almedalen: hur skapar man världens mest hållbara region?

Nyhetsbild: Sysav i Almedalen: hur skapar man världens mest hållbara region?

Hur skulle Skåne kunna bli världens mest hållbara region? Vilka är våra största utmaningar? Var kan vi få störst effekt? Vad kan vi göra tillsammans? Välkommen till vårt seminarium i Almedalen den 4 juli. Vi frågar ut politiker och tjänstemän om vad som krävs för en grönare framtid. Vilka samhällstrender kommer att påverka? Kairos Future modererar diskussionen.

Seminariet äger rum i Öresundshuset på Hästgatan 1, onsdagen den 4 juli kl 9.00-9.45.

Deltagare: 

  • Andreas Schönström, kommunalråd med ansvar för miljö och teknik (S), Malmö
  • Britt Karlsson-Green, projektledare för GREAT, Region Skåne
  • Kristina Yngwe, Miljöpolitisk talesperson (C), Skånemandat
  • Katarina Luhr, Miljöborgarråd (MP), Stockholm stad
  • Rustan Nilsson, föreläsare och miljöpedagog, Sysav

Moderator: Erik Herngren, Kairos Future

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Vi erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus.

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.

Sysav ägs av 14 kommuner.