Gå till innehållet

nov 10, 2011 09:21

Pressmeddelande

Sysav bildar dotterbolag för verksamhetsavfall

Sysavs styrelse har idag torsdag överlämnat ett förslag till samtliga 14 delägarkommuner som innebär att Sysavs verksamhet renodlas och tydliggörs på ett bättre sätt utifrån dagens lagkrav.

Förslaget innebär en renodling av Sysavs verksamhet i moderbolaget till att omfatta uppdrag för eller tillsammans med delägarna inom ramen för det kommunala ansvaret (dvs omhändertagande hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från delägarkommunera), samt att bilda ett dotterbolag för hantering av den verksamhet som Sysav i övrigt bedriver, även det på ägarkommunernas uppdrag. På detta sätt tydliggörs och särskiljs det kommunala uppdraget från den konkurrensutsatta verksamheten.

Kunder och allmänhet kommer inte att beröras av förändringen.

För mer information kontakta Håkan Rylander, VD 070 - 680 18 01 eller Gunilla Carlsson, Kommunikationschef 040 - 635 18 04

Sysav ägs av de 14 södra kommunerna i Skåne och arbetar tillsammans med kommunerna för en hållbar avfallshantering i regionen. Kommunerna ansvar för insamlingen av hushållsavfallet medan Sysav tar emot och behandlar det, det vill säga nyttiggör så mycket som möjligt. Sysav har ända sedan 1974 haft målet att återvinna så mycket avfall som möjligt som material eller energi. Varje typ av avfall behandlas utifrån dess egna förutsättningar och med en kombination av metoder bidrar Sysav till en hållbar avfallshantering.