Gå till innehållet

mar 20, 2015 15:26

Pressmeddelande

Sysav avbryter upphandling av biogasanläggning

Nyhetsbild: Sysav avbryter upphandling av biogasanläggning

Sysavs styrelse beslutade idag att avbryta pågående upphandling av planerad biogasanläggning som skulle placeras på Sjölunda i Malmö.

Anledningen är att Sysav inte under rådande marknadsförutsättningar är beredda att utöka budgeten för att kunna genomföra byggnationen. Sysav kommer att fortsätta arbeta för att finna förutsättningar för ny biogasproduktion.

Sysav förbehandlar idag regionens insamlade matavfall i förbehandlingsanläggningen i Malmö och skickar sedan den färdiga s k slurryn för biogasproduktion hos Kristianstad Biogas AB. Detta kommer även att ske i fortsättningen.

För mer information kontakta gärna:

Peter Engström, vd, 040 – 635 18 01, eller

Kjerstin Ekvall, avdelningschef Biotec, 040 – 635 20 80.

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom mångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar.

Mer än 90 procent av avfallet återvinns som olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så lång det är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktigt avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten.

Kontaktpersoner

Taggar

mat