Gå till innehållet

jan 07, 2009 09:02

Pressmeddelande

Sysav ändrar inte mottagningsavgiften 2009

Trots lågkonjunktur och minskad lönsamhet höjer Sysav inte mottagningsavgiften för hushållsavfall, utan håller den oförändrad 2009.

Hushållen påverkas indirekt av Sysavs behandlingsavgift när de betalar kommunens avfallstaxa. Denna taxa ska täcka kostnader för hela avfallshanteringen, varav behandlingen är en del.

- Vi är angelägna att så långt som möjligt hålla nere hushållens avgifter, säger Sysavs VD Håkan Rylander.

De senare åren har Sysav hållit samma eller sänkt behandlingsavgifterna för kommunerna.


Sysavs 14 ägarkommuner lämnar hushållens avfall till Sysav för behandling, det vill säga återvinning, förbränning med energiproduktion, biologisk behandling, med mera. Avfall som kommer till Sysav vägs in och för varje ton betalar kommunerna en behandlingsavgift, en kostnad för omhändertagandet av avfallet. Kommunerna ombesörjer själva, eller med hjälp av en entreprenör, transporten av avfallet.


För mer information kontakta gärna:
Håkan Rylander, VD för Sysav på telefon 040 - 635 18 01

Sysav ägs av de 14 södra kommunerna i Skåne och arbetar tillsammans med kommunerna för en hållbar avfallshantering i regionen. Kommunerna ansvar för insamlingen av hushållsavfallet medan Sysav tar emot och behandlar det, det vill säga nyttiggör så mycket som möjligt. Sysav har ända sedan 1974 haft målet att återvinna så mycket avfall som möjligt som material eller energi. Varje typ av avfall behandlas utifrån dess egna förutsättningar och med en kombination av metoder bidrar Sysav till en hållbar avfallshantering.