Gå till innehållet

maj 13, 2014 12:33

Pressmeddelande

Student fann ovanliga bakterier i deponi med hjälp av kriminalteknisk metodik

Nyhetsbild: Student fann ovanliga bakterier i deponi med hjälp av kriminalteknisk metodik

Tre examensarbeten framlagda vid Lunds Universitet tilldeladas i fredags Sysavstipendier på sammanlagt 70 000 kronor.Sysav delar varje år ut stipendier till lovande studenter och deras handledare för att stimulera ökad kunskap inom avfallshantering och återvinning. I år delar tre studenter och handledare, alla från utbildningar vid Lunds Universitet, på 70 000 kronor.Stipendierna delades ut på Sysavdagen den 9 maj, en seminariedag för i första hand politiker och tjänstemän i Sysavs ägarkommuner samt representanter från det skånska näringslivet och branschfolk.

Examensarbetena i korthet:
Detection of n-damo bacteria from landfill soil in Trelleborg Sandy Chan fick stipendiet för att, med hjälp av genetiska metoder snarlika de som används inom kriminalteknik, ha påvisat förekomst av en speciell bakterie i Albäcks deponi som kan bryta ner metan utan närvaro av syre. Bakterien, som ganska nyligen upptäcktes för första gången (i sediment), skulle kunna ha betydelse för att minska den diffusa spridningen av den starka växthusgasen metan från sediment, våtmarker och gamla deponier m fl. platser.

Svinn av frukter och grönsaker i grossistledet. Anton Torstensson, Jimmy Tapper och Maja Nordell har i sitt prisade examensarbete undersökt var i grossistledet det största svinnet av frukt och grönt finns – och vad man kan göra åt det. Svinn i grossistledet visade sig till största del bero på varornas kvalitet och inte på den fysiska hanteringen. En modell togs också fram i vilken grossisten systematiskt kan arbeta med att minska svinnet. De representerades på Sysavdagen av sin handledare Ulf Paulsson.

Achievement of sustainable solid waste management in developing countries. Arvid Lindell har i en fallstudie undersökt hur avfallshanteringen fungerar i Kavango-regionen, Namibia. En slutsats var att avfallshanteringen beror på många lokala förutsättningar och att decentraliserade och samordnade lösningar krävs. Hanteringen idag kunde inte betraktas som hållbar. Arbetet innehåller också en omfattande litteraturstudie. Som kuriosa kan nämnas att Dr Costas Levis, som under Sysavdagen föreläste om att vår strävan efter en cirkulär ekonomi ibland riskerar att återvinningen blir fel, exemplifierat av vissa plaster, flitigt var refererad i Arvids arbete. 
Sysavdagen i övrigt uppmärksammade att det var 40 år sedan kommunerna i sydvästra Skåne tillsammans bildade Sysav för att strukturera en vid den tidpunkten illa fungerande avfallshantering. VD Håkan Rylander gav auditoriet en intressant historielektion som, kort sammanfattat, berättade hur man på 40 år och med en kombination av olika metoder kan reducera andelen deponerat avfall från 99 till 1 %.

Övriga föreläsare uppehöll sig vid några av de olika metoder som nu gör att återvinning och återanvändning går framåt och, inte minst, om hur man mäter detta. Avslutningsvis fick vi veta att studenterna i Lund till hösten kommer att kunna köpa second-hand möbler till sina studentlyor. Säkert välbehövligt ett karnevalsår…
Ett sammandrag av dagen, som på ett ”lättsamt men seriöst sätt” hölls ihop av moderatorn Johan Wester, kommer inom kort att återfinnas på www.sysav.se. 

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom mångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar.

Sysav Utveckling AB Sysavkoncernens utvecklingsbolag. Bolaget arbetar med forskning och utveckling inom hela avfallsområdet, och driver projekt som syftar till att öka återvinningen och minska deponeringen.