Gå till innehållet

apr 26, 2021 09:04

Pressmeddelande

Storpantmaskin till Hedeskoga återvinningscentral i Ystad

Nyhetsbild: Storpantmaskin till Hedeskoga återvinningscentral i Ystad

Nu har den stora pantautomaten från Pantamera Express öppnat även på Hedeskoga återvinningscentral. Det är den fjärde som öppnar på en av Sysavs återvinningscentraler och den första i Sysavregionens östra del.

Sedan 2018 har Sysav haft stora pantautomater för dig som vill enkelt vill panta mycket och snabbt. Hittills är det återvinningscentralerna Bunkeflo, Norra Hamnen och Gastelyckan som har dem – och nu har turen kommit till Ystad.

- Under 2020 ökade antalet pantade burkar och flaskor med över en miljon i Sysavregionen. Det känns verkligen roligt att vi tillsammans med Pantamera gör det möjligt att enkelt kunna panta ännu mer. Den nya maskinen är dessutom placerad nära övrig förpackningsinsamling på återvinningscentralen, enklare kan det inte bli, säger Patrik Lövgren, samordningsansvarig för Pantameras automater på Sysav.

Så fungerar det

Den stora pantautomaten är särskilt framtagen för att underlätta för den som snabbt och enkelt vill panta mycket på en gång. Istället för att panta varje burk och PET-flaska för sig, häller du förpackningarna direkt ur påsen/säcken ner i ett fack. Maskinen sorterar och räknar panten. Kapaciteten är omkring 100 förpackningar på ett par minuter. När det är klart får pantaren välja mellan olika utbetalningslösningar. Med Pantamera Express pantar man smidigt, snabbt och nästintill kladdfritt, även om man har mycket pant.

– Vi jobbar ständigt med att öka återvinningen av burkar och flaskor. En viktig del i det är att öka tillgängligheten och göra det lätt att göra rätt. Att samarbeta med återvinningscentraler och avfallsanläggningar känns självklart. Hit kommer man för att återvinna och många har efterfrågat att även kunna panta sina flaskor och burkar där, säger Carita Classon.

Utbetalning av pantpengen

Du kan välja att få pantpengen utbetald via betalcheckar, som du kan handla för i de allra flesta dagligvarubutiker, eller att skänka dina pantpengar till välgörenhet. På Hedeskoga ÅVC har man valt organisationen Läkare Utan Gränser som donationsmottagare.

I automaten kan du även skänka din pantpeng till din favoritförening, oavsett var föreningen finns i landet. Det enda kravet är att föreningen är ansluten som föreningskund hos Pantamera. Då finns den valbar på skärmen på automaten.

Pantamera Express på återvinningscentralen i Ystad har också en ny tjänst för överföring av pantpengen direkt till bankkontot. För att få pantpengen överförd till ditt bankkonto laddar du ned appen Min Pant, där du väljer vilken bank och vilket konto du vill ha din pantpeng till. Sedan skannar du QR-koden på pantkvittot och får dina pantpengar insatta på kontot inom en bankdag.

    Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

    Kontaktpersoner

    Agneta Fredenberg

    Agneta Fredenberg

    Kommunikatör, internkommunikation