På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

nov 23, 2016 14:18

Pressmeddelande

​Stölder på återvinningscentraler ett dubbelt problem

På Norra hamnens återvinningscentral i Malmö finns väktare som ronderar, dygnet runt.

På många av Sveriges återvinningscentraler, även Sysavs, är stölder, hot och våld ett ökande problem för personalen. Men det stulna materialet kan också ge ett ökande arbets- och miljöproblem globalt genom den sämre hantering som kan ske i återvinningen.

Många är inte medvetna om miljöproblemet som stölderna medför, att till exempel el-avfall transporteras illegalt till länder där värdefulla metaller sedan återvinns på bekostnad av både människa och miljö.

Sysav ser mycket allvarligt på problemet och alla stölder och hot polisanmäls. Dessutom har flera andra åtgärder införts för att skydda personalen och få bukt med problemet. Bland annat har överfallslarm införts och på de mest drabbade återvinningscentralerna finns väktare som ronderar, dygnet runt. 

Samarbete inom branschen

Det är inte bara Sysav som arbetar aktivt med frågan. Sysav deltar också i ett nationellt projekt som leds av bransch-organisationen Avfall Sverige. Projektet syftar till att kartlägga problematiken och vilka åtgärder som är effektivast.

- Det är otroligt trist att det förekommer så mycket hot och våld på en annars så positiv plats. Men många tänker kanske inte på att det är lika olagligt att stjäla från en återvinningscentral som från en butik. När du som kund lämnar ditt material till en återvinningscentral så ska vi garantera att återvinningen sker på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. Och personalen ska givetvis kunna känna sig trygg på sin arbetsplats. När saker stjäls så försvinner också den kontrollen, säger Lars Carrick, chef över Sysavs återvinningscentraler.

Svårt att skydda miljön
När avfall stjäls finns det ingen kontroll över hanteringen. El-avfall kan innehåll farliga komponenter, och ska hanteras som farligt avfall.

Många länder i främst Afrika och Asien har idag inte samma möjligheter som Sverige att ta hand om avfall på ett miljöriktigt sätt. Till exempel är datorer, tv-apparater och mobiltelefoner förbjudna att skickas till länder utanför OECD.

Undersöker olika passersystem

Många återvinningsföretag i Sverige undersöker för närvarande om någon form av inpasseringssystem kan göra hanteringen säkrare, både för personalen och för miljön. Men ett sånt system kräver att alla besökare identifierar sig på något sätt, vilket skulle kunna avskräcka många tjuvar.

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Vi erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus.

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.

Sysav ägs av 14 kommuner.

Kontaktpersoner

Lars Carrick

tf. Operativ chef

Lars Carrick

tf. Operativ chef