På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

jan 26, 2017 12:02

Pressmeddelande

Smidig källsortering på tomten i Svedala kommun

I april blir det lekande lätt att återvinna med fyrfackskärl i Svedala kommun.

Från april får boende i Svedala kommun lättare att sortera sina sopor. Alla villahushåll erbjuds moderna fyrfackskärl där de får sortera matavfall, restavfall, tidningar och förpackningar.

- Detta är en bra service som vi är glada att kunna erbjuda. Dessutom visar erfarenheter från andra kommuner att fyrfackskärl gör att källsorteringen ökar, så vi räknar också med en miljövinst, säger Annci Svensson, servicechef i Svedala kommun.

Även om hushållen i Svedala kommun är bra på att källsortera redan idag, så är ändå 60 procent av det som slängs i restavfallet sådant som kan återvinnas på annat sätt.

- Fyrfackskärlen kommer att tömmas av speciella sopbilar med flera fack, så att avfallet hålls separerat och sedan kan återvinnas.

Sysav och Ohlssons tar över ansvaret

Från 1 april 2017 är det Sysav som besvarar hushållens frågor om sin sophämtning. Det kommunala avfallsbolaget tar då inte bara över kundtjänsten från kommunen, utan får också ansvar för fakturering, utveckling av avfallshanteringen och kommunikation.

Samtidigt får kommunen en ny entreprenör för sophämtning. I stället för Suez som nu tömmer soptunnorna, kommer Ohlssons röda sopbilar att hämta avfallet.

Sysav, Svedala kommun och Ohlssons har under hösten haft ett nära samarbete för att se till att övergången ska bli så smidig som möjligt och att hushållen får all nödvändig information. Information kommer i brevlådorna och det finns även en särskild kampanjsida på nätet.

Bakgrund

Tre av Sysavs ägarkommuner, Lomma, Svedala och Kävlinge, kommer, efter upphandling av en tjänstekoncession 2016, att under 2017 överlämna ansvaret för insamling av hushållsavfall. Beslut om taxor och regler för sophämtningen kommer även i fortsättningen att fattas av kommunerna. Tjänsten som Sysav ska utföra åt de tre kommunerna är upphandlad fram till 2025.

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Vi erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus.

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.

Sysav ägs av 14 kommuner.

Kontaktpersoner

Mathias Lindsjö

Avdelningschef Kommunrelationer, Lomma kommun, Svedala kommun och Kävlinge kommun

Mathias Lindsjö

Avdelningschef Kommunrelationer, Lomma kommun, Svedala kommun och Kävlinge kommun