Gå till innehållet

okt 19, 2007 09:51

Pressmeddelande

Småföretag på återvinningscentralerna

Med anledning av morgonens artikel i Sydsvenska Dagbladet, den 18 oktober, med rubrik ”Privata sopkort ska stoppa fuskande företag”, vill Sysav förtydliga de regler som gäller för småföretag som kommer till våra återvinningscentraler. Återvinningscentralerna är till för att hushållen i regionen ska kunna lämna sitt eget grovavfall. Att besöka återvinningscentralen är gratis för hushållen när de lämnar avfallet. I den renhållningstaxa som hushållen betalar till kommunen finns avgiften inkluderad för dessa besök. Småföretag är välkomna att lämna mindre mängder grovavfall på återvinningscentralerna. Detta är en service till småföretagare som på ett enkelt sätt kan hantera sitt grovavfall. Företagare ska dock betala en avgift vid varje besök. Via Sysavs hemsida kan småföretag köpa kuponger som ska avlämnas till personalen innan avfallet börjar lastas av och sorteras. Det går också vid enstaka besök att betala kontant. Vid kontant betalning kostar besöket 400 kr. Småföretag ska sortera sitt avfall på samma sätt som hushållen ska. Sysavs personal finns tillhands och hjälper till då frågor uppstår. Det går också att ringa till Sysavs Kundtjänst på 040 - 635 18 20 eller besöka sysavs hemsida www.sysav.se för mer information. Gunilla Carlsson Informationschef 040 - 635 18 04