Gå till innehållet

maj 18, 2021 07:30

Pressmeddelande

Skånska kommuner tävlar i hållbar livsstil

Nyhetsbild: Skånska kommuner tävlar i hållbar livsstil Är det din tur att bli miljöhjälte och Minimeringsmästare? Deltagare sökes i Svedala, Lomma och Kävlinge.

Är det din tur att bli miljöhjälte och Minimeringsmästare? Deltagare sökes i Svedala, Lomma och Kävlinge.


Minimeringsmästarna är en nationell tävling för hushåll som vill minska på de onödiga sakerna, utgifterna, stressen och klimatavtrycket. I ett års tid får deltagare inspireras till hur man kan leva mer hållbart och samtidigt tävla mot andra hushåll i den stora Sverigekampen.

Sysav söker nu deltagare i Svedala, Lomma och Kävlinge kommun som vill satsa lite extra på miljön genom att på olika sätt minimera sitt hushållsavfall under ett år. Alla är välkomna att söka alltifrån familjer, pensionärer till studenter. Tävlingen drar igång i september 2021 men rekryteringen börjar idag. Hela projektet fokuserar på vilka möjligheter som finns med en hållbar livsstil, snarare än vad man inte får göra. Det ska kännas roligt och enkelt att minska på sitt avfall.

Så går det till
Under ett år får deltagarna ses på träffar med fem olika teman: hållbar konsumtion, matsvinn, farligt avfall, delande och textil. Utifrån dessa teman ska deltagarna genomföra olika utmaningar, så som att testa second hand eller laga mat på rester, och samtidigt sprida sina erfarenheter via sociala medier. Deltagarna får poäng för hur de genomför sina utmaningar och hur mycket de minskar sitt avfall.

- I Sverige konsumerar vi som om det fanns 4,2 jordklot och slänger 467 kg avfall per person varje år. Minimeringsmästarna är en tävling som vill inspirera till en mer hållbar livsstil. Under ett år får deltagarna inspiration, tips och vägledning för att bli den där miljöhjälten som man kanske funderat på att bli, men inte riktigt prioriterat, säger Jonna Ganslandt, projektledare Sysav.

Ansök till Minimeringsmästarna nu! 
Blir du sugen på att delta i Minimeringsmästarna? Alla typer av hushåll kan söka - ensamhushåll, familjer, kollektiv eller par, så länge ni bor i Lomma, Svedala eller Kävlinge kommun.

Ansöka via www.minimeringsmastarna.se/anmalan fram till den 18 juni.
Vi ser fram emot din ansökan!

Fakta:
Ansökningstid för hushållen i Svedala, Lomma och Kävlinge
: 18 maj – 18 juni.
Tävlingen pågår under ett år: september 2021-oktober 2022 

Minimeringsmästarna drivs av Göteborgsregionen (GR) med stöd från Avfall Sverige.

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Relaterade bilder & videos

Kontaktpersoner

Susanna Christensson

Susanna Christensson

Kommunikatör, kommunikationskampanjer och kommunikationsprojekt

Jonna Ganslandt

Jonna Ganslandt

Projektledare, kretsloppsplan, avfallshantering och avfallstjänster