Gå till innehållet

nov 17, 2017 13:19

Pressmeddelande

​Skånsk komiker upptäcker okända djur i nytt naturprogram

Nyhetsbild: ​Skånsk komiker upptäcker okända djur i nytt naturprogram Snusmusen har anpassat sig så mycket till sin skräpiga miljö att den helt enkelt spelar död.

Snusmusen har anpassat sig så mycket till sin skräpiga miljö att den helt enkelt spelar död.

Snusmusen har anpassat sig så mycket till sin skräpiga miljö att den helt enkelt spelar död. Spilloljekråkans spillning skiftar i alla regnbågens färger. Följ med naturletaren Marcus Johansson ut i naturen. På olika platser hittar Marcus udda djur som anpassat sig efter det onaturliga avfallet som hamnar i naturen när människan sorterar fel. 

Med kampanjen ”Onaturligt i naturen” tar Sysav och dess ägarkommuner ett humoristiskt grepp kring sopsortering. Följ med ut i naturen där stå upp-komikern Marcus Johansson försöker att hitta djur i den nerskräpade miljön. Han upptäcker plastbävern som bygger bo av slängda påsar, snusmusen som anpassat sig så mycket till sin skräpiga miljö att den helt enkelt spelar död. Och hur spilloljekråkans spillning skiftar i alla regnbågens färger.

Men riktigt så enkelt är det förstås inte. Naturen anpassar sig inte efter vår nedskräpning utan den tar stor skada.-

- Om inte nedskräpning tas på allvar kommer det till exempel att finnas mer plast i haven år 2050, än det finns fisk. Det är en oroväckande framtidsbild. Genom att sortera på rätt sätt så minskar den skadliga påverkan som onaturligt avfall har på vår miljö, säger Gunilla Carlsson, kommunikationschef Sysav.

Marcus Johansson är själv van vid att ta upp allvarliga ämnen med humorn som grepp för att nå fram.

- Min karaktär i filmerna vill verkligen hitta djur till sitt naturprogram men ser bara skräp. Så för att rädda situationen hittar han på skruvade arter efterhand, t.ex. Topsvipan, Pillerillern, Plastbävern, T-rödingen och en massa andra djur som naturligtvis inte finns.

Efter varje film berättar Sysav hur det egentligen ligger till med det onaturliga avfallet som inte sorteras rätt på informationssajten www.onaturligtavfall.se


Fakta

Med start idag, den 17 november, kan man stifta bekantskap med de nya djurarterna Pillerillern, T-rödingen, Topsvipan och Snusmusen. De är några av de udda djuren i kampanjen ”Onaturligt i naturen”, www.onaturligtavfall.se

Bakom kampanjen står Sysav, tillsammans med sina 14 ägarkommuner. 

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Sysav ägs av 14 kommuner - Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.

Vi erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus.

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.