Gå till innehållet

jun 26, 2017 12:06

Pressmeddelande

Seminarium i Almedalen: Hur skapar man en fungerande cirkulär ekonomi?

Nyhetsbild: Seminarium i Almedalen: Hur skapar man en fungerande cirkulär ekonomi?

Stora resurser i samhället läggs på att återvinna vårt avfall. Det tas om hand och förädlas till nya produkter – men idag saknas ofta en fungerande slutkund. Alla delar i kretsloppet måste finnas för en fungerande cirkulär ekonomi. När ska vi återvinna mer än vi tar ut från jorden?

Vårt samhälle står just nu vid en brytpunkt. Hållbarhet handlar inte längre enbart om miljö, utan blir en bärande del inom affärsutveckling och syn på ekonomisk tillväxt. Vad innebär en ökad andel cirkulär ekonomi för tillväxten i samhället? Vi behöver skapa och få fram nya material som går att använda om och om igen utan att de förlorar kvalitet - hur gör vi det? Hur skapar vi fler kunder för produkter skapade av det vi kallar avfall? Hur ser energiproduktionens del ut i den cirkulära ekonomin?

Vi samlar några av de tyngsta namnen i hållbarhetssverige för att diskutera vad som krävs för att ställa om till en cirkulär ekonomi. Välkommen!

Tid:  tisdagen 4 juli kl 8.00-8.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Medverkande:

 • Ola Alterå, Susatainable Innovation
 • Mattias Goldman, VD, tankesmedjan Fores
 • Nima Sajandaij, forskare och samhällsdebattör
 • Johanna Giorgi, ansvarig hållbarhetsfrågor, Tillväxtverket
 • Peter Engström, VD Sysav
 • Catarina Rolfsdotter-Jansson, Moderator

Länk till eventet på facebook

På plats under Almedaleveckan från Sysav:

 • Peter Engström, VD
 • Gunilla Carlsson, kommunikationschef
 • Magnus Thysell, marknadschef
 • Kjerstin Ekvall, avdelningschef biotec
 • Anna Vilén, kommunikatör 

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Vi erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus.

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.

Sysav ägs av 14 kommuner.

Relaterade nyheter Pil ned