Gå till innehållet

maj 22, 2018 14:14

Pressmeddelande

Resterkocken på delad andraplats i Bryssel

Nyhetsbild: Resterkocken på delad andraplats i Bryssel Resterkocken var en av tre finalister i kategorin "Public administration and organisation" och tog delad andraplats i titeln ”Europas bästa projekt”.

Resterkocken var en av tre finalister i kategorin "Public administration and organisation" och tog delad andraplats i titeln ”Europas bästa projekt”.

"Gör något gott av något gammalt" var utmaningen i Resterkocken - en tävling som engagerade många matintresserade skånska ungdomar i höstas. Idag kom tävlingen på delad andraplats i Bryssel på EWWR Awards.

Resterkocken riktade sig till barn och ungdomar i årskurs 4–9 i södra Skåne och gick ut på att dela sitt bästa matrest-recept som bild, film eller text på resterkocken.se.

- Vi är verkligen glada för andraplatsen och för uppmärksamheten kring en så viktig fråga som matsvinn. Inom EU beräknas det årliga matsvinnet per person ligga på cirka 173 kilo - sammanlagt 88 miljoner ton. Den samlade produktionen och bortskaffningen av detta matsvinn leder bland annat till utsläpp av 170 miljoner ton koldioxid*. Det är inte alls bra, varken för miljön eller plånboken. Att öka medvetenheten om hållbarheten på mat och visa att det är enkelt att laga mat på rester är verkligen värt att uppmärksamma, säger Ann Thorén, projektledare Sysav.

Andraplats i hård konkurrens

Under 2017 genomfördes över 13 000 aktiviteter för att minska avfallet i Europa. Resterkocken som togs fram av Sysav och dess 14 ägarkommuner var en av tre finalister i kategorin "Public administration and organisation" och tog delad andraplats i titeln ”Europas bästa projekt”. Första plats togs av Belgien.

Övriga tävlande i kategorin Public administration and organisation:

 • La LouvièR3: zero waste objective, implemented by the City of La Louvière, Belgium
 • London Upcycling Show, implemented by North London Waste Authority, United Kingdom
 • Resterkocken, implemented by Sysav, Sweden

 • Bakgrund

  ”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU.

  http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20170509IPR73930/parlamentet-vill-minska-matsvinnet

  Om oss

  Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

  Vi erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus.

  Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.

  Sysav ägs av 14 kommuner.

  Kontaktpersoner

  Susanna Christensson

  Susanna Christensson

  Kommunikatör, kommunikationskampanjer och kommunikationsprojekt

  Ann Thorén

  Ann Thorén

  Projektledare, samarbetsprojekt med Sysavs ägarkommuner