På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

apr 18, 2018 16:22

Pressmeddelande

Regeringens biogasstöd kan påskynda mot ett fossilfritt samhälle

Sysavs ägarkommuner samlar in matavfall från hushållen som Sysav behandlar i en förbehandlingsanläggning till slurry.

Det är glädjande att regeringen i vårbudgeten under 2018 avsätter 270 miljoner kronor för att stärka svensk biogasproduktion som idag konkurrerar med importerad biogas som får dubbla subventioner. 

Detta visar att regeringen hörsammat hotet mot den svenska biogasproduktionen och vidtagit åtgärder. Eftersom stödet bland annat omfattar rötning av matavfall tror vi att detta kommer att öka intresset för den slurry vi producerar från det matavfall som samlas in i våra delägarkommuner.

Sysav väntar nu på att regeringen skyndsamt ska starta upp den aviserade biogasutredningen och införa långsiktiga spelregler och förutsättningar för svensk biogasproduktion och användning.

Med rätt förutsättningar kan det byggas fler biogasanläggningar och produktionen av såväl biogas som biogödsel kan öka kraftigt och påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle och en cirkulär ekonomi.

Fakta

Sysavs ägarkommuner samlar in matavfall från hushållen som Sysav behandlar i en förbehandlingsanläggning till slurry. Slurryn skickas sedan till en biogasanläggning för produktion av biogas och biogödsel. Sysav vill sluta kretsloppet mellan stad och land, och kvaliteten på matavfallet är av stor vikt för att få en kvalitativ biogödsel till åkrarna som ersätter konstgödning. Biogasen används till fordonsbränsle. För varje kilo matavfall kan man köra nästan två kilometer, enligt en rapport från Avfall Sverige.

Det nationella målet är att minst 50 procent av hushållens matavfall ska samlas in och behandlas biologiskt år 2018. Sysavs ägarkommuner uppnådde målet vid årsskiftet 2017-2018.

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Vi erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus.

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.

Sysav ägs av 14 kommuner.