Gå till innehållet

apr 16, 2008 13:33

Pressmeddelande

Pressinbjudan till Sysavdagen

Datum: Fredag den 18 april Tid: 8-12 om du vill närvara på hela Sysavdagen 11.30 – 12.00 om du vill närvara vid stipendieutdelningen Plats: Malmö Börshus, Stora salen På fredag delas tre stipendium ut till fyra författare. Examensarbetena har avlagts inom utbildningar vid Lunds universitet. Författarna presenterar själva sina arbeten och kan även svara på frågor. Examensarbete 1: Genom en marknadsundersökning har kunskap inhämtats om hur unga vuxna samt trångbodda barnfamiljer sorterar sina sopor i hemmet och vilka förutsättningar som finns för sortering hos dem. Därefter har en möbelprototyp för sopsortering tagits fram. Denna kommer att vara underlag och inspiration för IKEAs fortsatta produktutveckling. Examensarbete 2: Författaren har utvärderat den experimentella ER-H-metoden som används för bestämning av lakbarhet från kontaminerade jordar. Examensarbete 3: Författaren har studerat effekterna från mekanisk-biologisk förbehandling (MBT) av tre olika avfallsmaterial i Sverige och Tyskland för att ta reda på hur förbehandlingen påverkar stabiliteten och lakbarheten i avfallet. Pressen hälsas välkomna att närvara vid hela Sysavdagen eller vid stipendieutdelningen! Meddela gärna närvaro! För mer information kontakta gärna Gunilla Carlsson, informationschef, 040 – 635 18 04 eller gunilla.carlsson@sysav.se