Gå till innehållet

apr 20, 2007 10:14

Pressmeddelande

Pressinbjudan till Sysavdagen 2007

Matavfall blir fordonsbränsle och gödning

Välkommen till Sysavdagen 2007 Datum: 20 april Tid: 8.30 -12 (se program nedan)
Plats: Malmö Börshus

Genom att sortera ut matavfall från sopor och behandla dessa biologiskt, minskar utsläppen av växthusgaser från den sydskånska avfallshanteringen ytterligare Genom att återvinna material och energi ur avfall bidrar Sysav till att minska utsläppen av växthusgaser från den Sydskånska avfallshanteringen! Framöver kommer också fler och fler hushåll och verksamheter att sortera ut matavfall för biologisk behandling. Då blir avfallshanteringen ännu mer miljövänlig när vi även kan producera biogas som kan användas som fordonsbränsle, samt lokalt producerad gödning till våra åkrar. Temat på 2007 års SYSAVDAG är ”Den globala uppvärmningen”. 160 anmälda personer med anknytning till avfallshanteringen i Sydskåne möts och fördjupar sig i ämnet under förmiddagen. I utställningen finns också tunnor och kärl som visar hur matavfallssorteringen kan gå till. Pressen inbjuds att närvara under hela eller delar av dagen! I pausen och efter programmets slut finns möjlighet att ställa frågor till föredragshållarna och Sysavs ledning!

Program:

08.30–10.00 Välkomsthälsning och den Oskarsbelönade dokumentärfilmen ”En obekväm sanning”

10.00–10.30 Kaffepaus

10.30–11.10 Professor Sten Bergström, SMHI ”Klimatförändringar i Sverige”

11.10–11.30 Johan Sundberg, Profu, ”Sysavs avfallshantering i ett klimatperspektiv”

11.30–11.50 ”Uppgradering av biogas till fordonsbränsle” Staffan Ivarsson från E.ON 11.50 Årets utmärkelse för bästa examensarbete inom området avfallshantering delas ut Hela programmet kan laddas ned här (pdf).! http://www.sysav.se/upload/ovrigt/Inbjudan%202007.pdf För mer information kontakta gärna Informationschef Gunilla Carlsson på 040 – 635 18 04, eller via e-post gunilla.carlsson@sysav.se. Vi ser gärna att du meddelar om du ämnar komma!