Gå till innehållet

maj 08, 2014 13:12

Pressmeddelande

Pressinbjudan Sysavdagen

Välkommen till Sysavdagen 2014 – ett seminarium om avfallshantering. Sysav uppmärksammar sitt 40-årsjubileum genom en historisk tillbakablick: en resa som gått från deponering av nästan allt till idag när 98.5 % energi- och materialåtervinns. Olika talare berättar sedan om vad som händer nu, både på nationell och på global nivå, bland annat om plasthantering, biogas, återvinning av textil och återanvändande av möbler. Moderator är Johan Wester.

Utdelning av Sysavstipendiet: i år premieras tre mycket intressanta uppsatser från studenter vid LTH. Det handlar om matsvinn i grossistledet, avfallshantering i utvecklingsländer och ovanliga bakterier i deponier.

När: 9 maj 2014

Tid: 8.30-12 (registrering från kl 8)

Var: Malmö Börshus

För mer information vänligen kontakta:

Anders Persson

VD Sysav Utveckling AB

040-635 18 14

anders.persson@sysav.se

Seminariet vänder sig i första hand till politiker och tjänstemän i Sysavs ägarkommuner samt representanter från det skånska näringslivet.


Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom mångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar.

Sysav Utveckling AB Sysavkoncernens utvecklingsbolag. Bolaget arbetar med forskning och utveckling inom hela avfallsområdet, och driver projekt som syftar till att öka återvinningen och minska deponeringen.