Gå till innehållet

apr 19, 2018 13:53

Pressmeddelande

Pressinbjudan: ​Hur beter du dig, människa?

Nyhetsbild: Pressinbjudan: ​Hur beter du dig, människa?

Brist på kunskap och information om bästa sättet att leva miljöriktigt är sällan ett problem idag, men bara för att vi vet, betyder det inte nödvändigtvis att vi gör. Är inte det konstigt?

På Sysavdagen undersöks glappet mellan kunskap och beteende. Hur kan du och jag motiveras att leva som vi lär och varför det är så viktigt ur ett avfallsperspektiv?

Dagen inleds av (miljö)psykologen Bodil Karlsson som hjälper oss förstå hur vi kan påverka människor att göra rätt. Hur gör man för att gå från ord till handling. Emma Öhrwall från Kollaborativ ekonomi i Göteborg och Rowan Drury från Gram i Malmö berättar hur de gjorde.

50 000 kronor delas ut till stipendiater från Lunds universitet
På Sysavdagen kommer även tre stipendiater från Lunds universitet att premieras. Uppsatserna handlar om rekonditionering av kontorsmöbler, om plastkassar som sprids med vinden och upphandling av kommunala datorer.

När: fredag 20 april 2018

Tid: 8.30-12 (registrering från kl. 8)

Var: Malmö Börshus

Seminariet vänder sig i första hand till politiker och tjänstemän i Sysavs ägarkommuner samt representanter från det skånska näringslivet.

Pressen är välkommen att delta. Anmäl ditt intresse till:

Anders Persson
VD Sysav Utveckling AB
040-635 18 14
anders.persson@sysav.se

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Vi erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus.

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.

Sysav ägs av 14 kommuner.

Kontaktpersoner