Gå till innehållet

apr 20, 2017 10:29

Pressmeddelande

Pressinbjudan: Det gröna och lokala kretsloppet - Välkommen till Sysavdagen 2017

Nyhetsbild: Pressinbjudan: Det gröna och lokala kretsloppet - Välkommen till Sysavdagen 2017 Seminariet ger svar på frågorna: Varför måste matavfallsinsamlingen hålla hög kvalité? Hur produceras biogas och biogödsel?

Seminariet ger svar på frågorna: Varför måste matavfallsinsamlingen hålla hög kvalité? Hur produceras biogas och biogödsel?

Klimatdebatten är svår att hänga med i. Att vi är medskyldiga till klimatförändringarna inser de flesta – men vad ska vi göra åt det? Ett tydligt mål från klimatmötet COP 21 i Paris 2016 är att den globala temperaturökningen ska vara mindre än 2 grader.

I år gör Sysavdagen en djupdykning den del av klimatfrågan som rör kretsloppet mellan land och stad - vi tittar närmare på matens kretslopp!

När: 21 april 2017

Tid: 8.30-12 (registrering från kl 8)

Var: Malmö Börshus

Seminariet vänder sig i första hand till politiker och tjänstemän i Sysavs ägarkommuner samt representanter från det skånska näringslivet.

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Vi erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus.

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.

Sysav ägs av 14 kommuner.