Gå till innehållet

okt 24, 2018 15:54

Pressmeddelande

Pressinbjudan: Climathon - 24 timmar för att lösa plastens miljöpåverkan

Nyhetsbild: Pressinbjudan: Climathon - 24 timmar för att lösa plastens miljöpåverkan Bild från Climathon 2017 (foto: Martin Olson)

Bild från Climathon 2017 (foto: Martin Olson)

Välkomna till ett nytt Climathon i Lund, den här gången med fokus på att minska plastens klimatpåverkan! Climathon är en global 24-timmars klimatförändrings-hackaton som sker samtidigt i över 100 städer runt om i världen den 26-27 oktober.

Årets fulltecknade event på Ideon samlar studenter, forskare, experter och engagerade människor för att under ett intensivt dygn kläcka nya idéer om plast

Vi står inför ett antal gemensamma allvarliga klimatutmaningar och vi måste samarbeta över traditionella gränser för att hitta nya innovativa lösningar. Climathon i Lund kommer att fokusera på att hitta lösningar för att begränsa klimatpåverkan av plast. 

Datum och tid: 26 oktober kl. 11.00 till 27 oktober kl. 11.00
Plats: Ideon Agora, Scheelevägen 15, Lund

Climathon är ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds Renhållningsverk, Climate-KIC, Sysav och Ideon.

Vad händer med idéerna?

Climathon avslutas med att de olika grupperna får pitcha sina förslag för en jury som ger feedback på idéerna och slutligen väljer ut ett vinnande förslag. Målsättningen är att flera av idéerna sedan ska kunna bli verkliga till exempel inom ramen för de deltagande organisationernas verksamheter.

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Vi erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus.

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.

Sysav ägs av 14 kommuner.