Gå till innehållet

okt 18, 2017 12:41

Pressmeddelande

Pressinbjudan: ​Åtta kilo kläder i soppåsen - hur kan vi få en mera hållbar konsumtion?

Nyhetsbild: Pressinbjudan: ​Åtta kilo kläder i soppåsen - hur kan vi få en mera hållbar konsumtion? Varje år köper varje svensk 13 kilo kläder. Samtidigt slänger var och en av oss åtta kilo textil årligen i soppåsen.

Varje år köper varje svensk 13 kilo kläder. Samtidigt slänger var och en av oss åtta kilo textil årligen i soppåsen.

Varje år köper varje svensk 13 kilo kläder. Samtidigt slänger var och en av oss åtta kilo textil årligen i soppåsen.

Miljön betalar ett högt pris för vår konsumtion. Produktionen av bomull, som är en världens mest miljöbelastande, är idag tre gånger så stor som på 1960-talet*

Men även konstfiber bidrar till stora utsläpp av växthusgaser när de tillverkas.

På Sysav arbetar vi både med att utveckla tekniska lösningar för att förbättra sorteringen av textil och att minska avfallet genom hållbar konsumtion. I samband med att vi lanserar vår kampanj för ökad textilinsamling vill vi bjuda in dig till en förmiddag då vi tittar framåt och presenterar möjliga lösningar.

Välkommen till Sysav, Bjurögatan 18, tisdagen den 24 oktober kl 10.00

Plats: Bjurögatan 18 (bredvid Återvinningscentral Norra Hamnen).

Det bjuds på kaffe och ostfralla.

Program:

Ellen Lindblad, projektledare Sysav Utveckling: ”Ny teknik gör det möjligt att återvinna textil”

Kort filmvisning: Dina kläder är värdefulla – så funkar sortering av textil.

Helle Robertson, designer: ”Sopor som råvara”.

Susanna Christensson, kommunikatör Sysav: ”Sysavs miljötips för en mer hållbar konsumtion”.

Återbrukshuset: ”Installation”. Så här mycket textil köper en familj varje år.

Anmäl dig gärna till Susanna Christensson senast den 23 oktober: Susanna.Christensson@sysav.se eller tel. 0734-396231

*Enligt Världsbankens beräkningar 26.3 miljoner ton 2017.

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Vi erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus.

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.

Sysav ägs av 14 kommuner.

Kontaktpersoner

Susanna Christensson

Susanna Christensson

Kommunikatör, kommunikationskampanjer och kommunikationsprojekt

Susanna Christensson

Susanna Christensson

Kommunikatör, kommunikationskampanjer och kommunikationsprojekt