Gå till innehållet

apr 21, 2016 11:18

Pressmeddelande

Pressinbjudan: Att vända klimatfrågan från utmaning till stimulans - Mattias Goldmann, Mäktigast i Hållbarhetssverige 2016

Nyhetsbild: Pressinbjudan: Att vända klimatfrågan från utmaning till stimulans - Mattias Goldmann, Mäktigast i Hållbarhetssverige 2016

Välkommen till Sysavdagen 2016 – en förmiddag om avfall, klimat och hållbarhet. I år tittar vi både på globala megatrender och på spännande projekt i vår region.

Mäktigast i Hållbarhetssverige 2016, Mattias Goldmann, pratar om hur vi ska kunna vända klimatfrågan från att vara en hopplös utmaning till en spänstig stimulans!

Vi får höra om den regionala kretsloppsplanen, där 14 kommuner i södra Skåne har enats om modiga, gemensamma mål till 2020. Bland annat en nollvision på farligt avfall i restavfallet, och att mängden textil ska halveras till 2020.

Utdelning av Sysavstipendiet: i år premieras tre intressanta uppsatser från studenter vid Lunds universitet, varav ett om hur man kan minska mängden matsvinn genom välgörenhet.

När: 22 april 2016

Tid: 8.30-12 (registrering från kl 8)

Var: Malmö Börshus

För mer information vänligen kontakta:

Anders Persson
VD Sysav Utveckling AB
040-635 18 14
anders.persson@sysav.se

Seminariet vänder sig i första hand till politiker och tjänstemän i Sysavs ägarkommuner samt representanter från det skånska näringslivet.

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom mångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar.

Mer än 90 procent av avfallet återvinns som olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så lång det är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktigt avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten.

Kontaktpersoner