Gå till innehållet

dec 17, 2020 14:40

Pressmeddelande

​Polis till återvinningscentral efter hot mot personal

Nyhetsbild: ​Polis till återvinningscentral efter hot mot personal Personerna på bilden har inget med dagens händelse att göra.

Personerna på bilden har inget med dagens händelse att göra.

Polis var snabbt på plats sedan personal på Återvinningscentralen i Lilla Hammar utsatts för hot.

-Personer som arbetar hos oss ska aldrig tolerera hot och vi polisanmäler alltid. Med vårt nya inpasseringssystem blir det dessutom mycket enklare för polisen att följa upp vår anmälan, säger Lars Carrick chef för Sysavs Återvinningscentraler.

Händelsen i dag uppkom sedan någon slängde avfall i fel container. När personen blev uppmärksammade på detta av personalen, uppstod en hotfull och aggressiv stämning. Personalen har ett överfallslarm som aktiverades och polisen var snabbt på plats.

-Vi ser att hotfulla situationer minskat sedan vi införde det nya inpasseringssystemet för ett drygt år sedan. Det var också det främsta syftet med systemet där personer som åker in på Återvinningscentralen legitimerar sig med sitt körkort.

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.