Gå till innehållet

apr 08, 2021 07:30

Pressmeddelande

Plastsugrör och fimpar vanliga skräp på badplatser

Nyhetsbild: Plastsugrör och fimpar vanliga skräp på badplatser Plastsugrör och fimpar vanliga skräp på badplatser.

Plastsugrör och fimpar vanliga skräp på badplatser.

Sommaren 2020 genomfördes pilotmätningar på tre badplatser i Vellinge, Lomma och Svedala. Resultaten visar att till skillnad från i stadsmiljö där fimpen är det överlägset vanligaste skräpet utgör plasten en nästan lika stor andel av skräpet som fimparna på de tre stränderna.

Sommaren 2020 flockades människor på badplatser utomhus och runt om i landet larmades det om mycket nedskräpning. Sysav och Håll Sverige Rent genomförde tillsammans ett pilotprojekt med skräpmätningar på tre populära badplatser i Sysavs ägarkommuner Vellinge, Lomma och Svedala.

Fimpar och plast vanligaste skräpet
Resultaten visar att till skillnad från i stadsmiljö där fimpen är det överlägset vanligaste skräpet utgör plasten en nästan lika stor andel av skräpet som fimparna på de tre stränderna. Fimparna står för 33 procent av skräpet och plasten för 30 procent. Då ska man komma ihåg att även fimparna till stor del består av en slags plast – cellulosaacetat – så tillsammans utgör dessa två tredjedelar av allt skräp på de tre pilotstränderna.

-Det ger värdefull information för oss att genomföra skräpmätningar. Redan idag görs stora insatser för att hålla ständerna rena och skräpfria i Lomma kommun. Vi städar stranden både maskinellt och för hand dagligen. Trots detta uppmättes stora mängder cigarettfimpar och plast i sanden i Lomma. Vi kommer under säsongen arbeta aktivt med att minska denna nedskräpning genom olika beteendepåverkande kampanjer, ha fotoutställning samt justera antalet insamlingskärl, säger 
Sara Ewald, landskapsingenjörLomma kommun.

Det vanligaste plastskräpet är godis-/snacks-/glassförpackningar som står för en fjärdedel av allt platsskräp. Även sugrör och omslag till dessa är ett vanligt förekommande plastskräp, de står för 14 procent av plasten. På en av stränderna stod sugrören för så mycket som 20 procent av plastskräpet.

- Det är allvarligt eftersom plasten lätt blåser ner i vattnet där det så småningom fragmenteras till mikroplast. Det mesta av skräpet är plast som bara använts en kort stund innan det slängs bort. Om det inte görs något nu varnar en del forskare för att det kommer finnas mer plast än fisk i våra hav år 2050. Sugrör i plast som sitter löst på en förpackning stoppas genom EU:s engångsplastdirektiv i sommar, vilket är väldigt glädjande. Som vi ser är det ett vanligt skräp som riskerar att skada natur och djur i havsnära miljöer, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

  App för skräpmätning
  Efter samarbete med Sysav och pilotkommunerna har Håll Sverige Rent tagit fram en instruktion, en app med ett skräpprotokoll och en mall för resultatredovisning, så att alla kommuner kan göra mätningar på de badplatser som är av intresse.

  - Skräpmätningarna hjälpte oss att få mer kunskap och en tydligare bild av skräpet på badplatserna, då blir det lättare att hitta sätt att förebygga nedskräpningen och även följa upp hur insatserna fungerar, säger Ann Thorén, projektledare på Sysav.

  Fakta om skräpmätningarna

  En ca 100 meter lång sträcka, högst 20 m bred, avgränsades på respektive strand. Skräpet räknades vid varje städtillfälle under perioden 1 juli - 14 aug 2020.

  Totalt antal skräp: 6917

  De tio vanligaste skräpföremålen (oavsett materialslag)
  Kategori Antal
  Cigarettfimp 2255
  Godis-/snacks-/glassförpackning 743
  Plast, övrigt 482
  Papper/kartong, övrigt 398
  Annat, övrigt 291
  Sugrör och omslag till sugrör 281
  Våtservett 212
  Engångsmugg 202
  Leksaker & flythjälpmedel 195
  Snusprilla 189


  Fakta om skräp i havet

  I våra hav flyter det runt mer än 150 miljoner ton plast. Varje år ökar mängden plast med mellan 5 och 13 miljoner ton. Globalt uppskattas att 80% av skräpet i havet kommer från land. Det mesta skräpet är av plast som bara använts en kort stund innan det slängts bort. Om det inte görs något nu varnar en del forskare för att det kommer finnas mer plast än fisk i våra hav år 2050.

  Kontakt Lomma
  Sara Ewald, Landskapsingenjör, 
  Lomma kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 040-641 10 00

  Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

  Kontaktpersoner

  Ann Thorén

  Ann Thorén

  Projektledare, samarbetsprojekt med Sysavs ägarkommuner

  Taggar

  plast klimat