Gå till innehållet

jan 05, 2018 09:48

Pressmeddelande

Panta i expressfart på Gastelyckan och i Bunkeflo

Nyhetsbild: Panta i expressfart på Gastelyckan och i Bunkeflo  Den stora pantautomaten kan ta emot både plast – och metallförpackningar samtidigt.

Den stora pantautomaten kan ta emot både plast – och metallförpackningar samtidigt.

I helgen är det officiell invigning av pantautomaterna Pantamera Express på återvinningscentralerna på Gastelyckan i Lund och Bunkeflo i Malmö.

De kan ta emot stora mängder på en gång, så storpantaren kan tömma hela säckar med flaskor och burkar, sedan sköter automaten resten.

Den stora pantautomaten kan ta emot både plast – och metallförpackningar samtidigt. På bara ett par minuter sorterar och räknar den ett hundratal förpackningar.
När det är klart väljer du hur du vill få panten utbetald. Antingen till ett PayPal - konto eller via betalcheckar som du kan handla för i de flesta dagligvarubutiker. Du kan även välja att skänka din pant till välgörande ändamål.

Automaterna invigs den 6 januari på Gastelyckan och dagen därpå i Bunkeflo. Det kommer att finnas personal på plats som demonstrerar maskinerna och instruerar de som kommer för att panta. Dessutom serveras fika mellan klockan 10 och 14 under invigningsdagarna. 

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Vi erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus.

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.

Sysav ägs av 14 kommuner.